Geopolítica i relacions econòmiques internacionals (Simulador Geopolític)

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M8: GEOPOLÍTICA I RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS (SIMULADOR GEOPOLÍTIC SEMIPRESENCIAL)
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:

8.1 Relacions internacionals

8.2 Política nacional i economia pública

8.3 Recursos, comerç i medi ambient

8.4 Conclusions i anàlisi final

Inscripció