Geopolítica i relacions econòmiques internacionals (Simulador Geopolític)

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari del 


Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social

Codi:
CGEOPOCS-I1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Exalumnes del postgrau Especialista Universitari en Cooperació Internacional, exalumnes d'altres programes afins, professionals de la salut i de la logística d'emergència humanitària i docents i estudiants del sector sanitari.
Objectius:

- Conèixer el funcionament bàsic de les principals institucions supranacionals i el seu impacte a la realitat econòmica i social, la diplomàcia i les relacions internacionals buscant de forma conjunta el progrés comunitari internacional i la defensa dels interessos de cada nació.

- Identificar les bases de la política nacional i l'economia pública.

- Aprofundir en el coneixement dels fonaments dels recursos d'un país així com en el funcionament del comerç internacional i la importància d'incloure el Medi Ambient dintre de la planificació política a llarg termini.

Dates:
del 12/04/2019 al 04/05/2019
Horari:
Divendres de 17 a 21 i dissabtes de 10 a 14 h.
Ubicació:
Campus Catalunya
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
8 ECTS
Preu:
500 €
Coordinació acadèmica:
Joan Fuster Garcia
Docents:
Joan Fuster Garcia
Javier Coca Sánchez
Especificació durada:
80 hores
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció