Fundació URV

Xarxes de les quals en forma part

El CFP forma part de diverses xarxes d'aprenentatge permanent universitari, tant nacionals com internacionals, que li permeten compartir bones pràctiques, desenvolupar projectes i trobar col·laboradors amb qui avançar en la seva missió de satisfer les necessitats de formació al llarg de la vida de les persones i les organitzacions.

ACECU
Catalan Association of University Continuing Education.
Associació Catalana d'Educació Continua Universitària.
AUIP
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.
Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau.
EUCEN
European University Continuing Education Network.
Xarxa d'universitats i institucions d'educació superior més extensa d'Europa, especialitzada en formació permanent universitària (163 universitats de 42 països)
RECLA
Red de Educación Continua de América Latina y Europa.
Xarxa participada per 46 universitats d'11 països d'Amèrica, Espanya i Portugal.
RUEPEP
Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente.
Xarxa formada per responsables de formació de postgrau i educació permanent de 56 universitats espanyoles.