Fundació URV

La FURV

Normativa pròpia FURV (URV i Patronat FURV)

Normativa Fiscal

Impost de Societats

Incentius fiscals

IVA

IRPF

Llei de Contractes del Sector Públic

Llei de Subvencions

Normativa Generalitat de Catalunya

Normativa estatal

Normativa Transparència

Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.