Fundació URV

Borsa de Treball de la FURV

Si vols accedir als processos de selecció de les empreses, entitats i grups de recerca que col·laboren amb nosaltres, envia'ns el teu CV actualitzat abans de la data límit (identificant el nom del fitxer amb el teu nom i cognoms) a l'adreça especificada, indicant la referència de l'oferta que t'interessa.

CONTRACTES LABORALS

Contracte de Treball - "Gestió de RRHH" - FURV-2018/004
 • Descripció del lloc de treball
  • Contractació de personal: selecció (publicació ofertes i recollida de Cv's), elaboració de pressuposts, alta/baixa de treballadors, redacció i registre de contractes, introducció de dades als programes de nòmines i comptabilitat.
  • Formalització de Beques: Elaboració de pressuposts, validació de beques, gestió documental, tramitació de pòlisses sanitàries i d'accidents.
  • Manteniment de la contractació i beques: incidències mensuals, càlcul de nòmines, pagaments, liquidacions de contractes i beques, gestió de la presència, cotitzacions Seguretat Social.
  • Formació: control de les accions formatives realitzades durant l'any ( sol.licituds, enquestes, avaluacions, certificats,...). Tramitació de les bonficacions dels cursos a la Fundación Tripartita.
  • Comunicacions informatives a tot el personal
  • Gestió de Prevenció de Riscos Laborals: gestió i manteniment de les avaluacions dels llocs de treball amb coordinació del Servei de Prevenció aliè, informació i formació als treballadors, vigilància de la salut, tràmits en coordinacions empresarials i gestió d'accidents.
  • Tràmits en administracions públiques (INSS, TGSS, Hisenda, SOC, Inspecció de treball) i elaboració d'informes, certificats i llistats.
  • Coordinació empresarial amb les entitats vinculades/o presten els seus serveis
   amb la FURV.
  • Participació en auditories/justificacions
 • Perfil de la persona candidata
  • Grau de Relacions i Ocupació, Diplomatura en Relacions Laborals, Llicenciatura en Ciències del treball.
 • Es Valorarà
  • Domini del programa de gestió de nòmines: "a3 nòmina/asesor"
  • Experiència mínima de dos anys en departament de RRHH.
 • Condicions Laborals
  • Tipus de jornada: completa (37,5h setmanals).
  • Lloc de treball: Fundació URV- CTTi ( Campus Sescelades).
  • Contracte: De durada determinada. De 5 a 6 mesos aprox. (substitució I.T i posterior maternitat).
  • Retribució: 19.591,20€
  • Incorporació: juliol 2018 apx. a temps parcial i posteriorment temps complet

Data limit de recepció de Cv's: 30/06/2018

   Més informació - Pujar el CV


BEQUES PER PROJECTES DE RECERCA

Beca de Projecte - "Càtedra per al foment de la innovació empresarial" - Ref. B-2018/003
 • Descripció del lloc de treball
  • Suport a organització d'actes de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial
  • Redacció de documents de difusió en matèria d'innovació
  • Tasques de comunicació en xarxes socials
  • Realització d'infografies i altres materials de difusió
  •  Tractament de dades per a la realització d'estudis
  • Realització de tasques de gestió comptable bàsiques
 • Perfil de la persona candidata
  • Estudiant en els àmbits d'economia i empresa (grau d'Economia, ADE, FIC, ADE+FIC, ADE+Dret, Màster en Emprenedoria i Innovació, Màster en Direcció d'Empresa)
 • Requisits
  • Les tasques de la beca han d'estar relacionades amb els estudis que cursa actualment el becari per tal de complir la finalitat formativa de la beca.
  • Domini de programari a nivell d'usuari, domini de xarxes socials. 
  • Altres coneixement de català, castellà
  • Responsabilitat
  • Iniciativa pròpia
 • Es valorarà

  • Estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa

   Més informació - Pujar el CV

    


Beca de Projecte - Grup de nanosensors - Ref. B-2018/002
 • Descripció del lloc de treball
  • Construcció i optimització de nous sensors potenciomètrics basats en paper metal·litzat.
  • Caracterització analítica de paràmetres de referencia de sensors enzimàtics per la detecció de marcadors rellevants en el camp del diagnòstic de malalties cròniques
 • Perfil de la persona candidata
  • Estudiant de Màster
 • Requisits
  • Coneixements de català, castellà i anglès
  • Domini d'Excel
  • Aptituts de treball en equip i responsabilitat
 • Es Valorarà
  • Experiència prèvia en el camp de sensor electroquímics
    

   Més informació - Pujar el CV


Sistema d'indicadors d'innovació - Ref. B-2018/001
 • Descripció del lloc de treball
  • Donar suport als membres de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement encarregats de l’anàlisi de dades dirigit a determinar:
   • el nombre de publicaciones científiques amb autors de la regió de la Catalunya Sud en col·laboració amb empreses privades
   • la fracció d’aquests papers entre el 10% més citat en cada àrea del coneixement.
  • Fer una criba de les dades provisionals ja processades i caracteritzar valors llindars de ’nombre de cites’ a la Web of Science.
 • Perfil de la persona candidata
  • Estudiant d'Enginyeria (Mecànica/Química/Informàtica) o Ciències
 • Requisits
  • Les tasques de la beca han d’estar relacionades amb els estudis que cursa actualment el becari per tal de complir la finalitat formativa de la beca.
  • Anglès, informàtica a nivell d'usuari, capacitat de treball en equip, responsabilitat.

   Més informació - Pujar el CV