Fòrum d'Actualització en Dret Local

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
1a Jornada. L'habitatge social a Catalunya
Durada:
5 h.
Contingut:
Inauguració
 • Il·lm. Sr. Joan Maria Sardà i Pradell, alcalde de La Pobla de Mafumet
 • Il·lm. Sr. Lluís Solé i Panisello, president, ACM
 • Il·lm./a. Sr./a. president/a, FMC
Lliçó inaugural.- L'habitatge de promoció pública
 • Sr. Jaume Fornt i Paradell, subdirector, Agència de l'Habitatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya
Ponència II.- L'emergència habitacional i la pobresa energètica
 • Noemí Hernández Vallverdú, assessora jurídica, Oficina de l'Habitatge, Ajuntament de Reus
Taula rodona.- La situació de l'habitatge a Catalunya: promoció pública versus habitatge turístic
 • Ponent anterior
 • Jordi Dies i Monclús, gerent, Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A. (SMAHUSA), Ajuntament de Tarragona
 • Ricard Fernández Ontiveros, gerent, Àrea de Drets Socials, Ajuntament de Barcelona
Moderadora: Sílvia Grau i Fontanals, directora operativa d'actuacions d'urgència en matèria d'habitatge, Agència de l'Habitatge de Catalunya
Mòdul:
2a Jornada. El règim jurídic de la contractació administrativa local
Durada:
5 h.
Contingut:
Ponència I.- El règim jurídic del contracte menor
 • Àlex Tarroja i Piera, lletrat, Serveis Jurídics, Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
Ponència II.- Incorporació als plecs de clàusules administratives particulars de les clàusules socials i mediambientals
 • Berta Gratacós i Cubersí , cap de contractació i compres, Ajuntament de Girona
Taula Rodona.- Les centrals de compres a l'administració local
 • Ponents anteriors
 • Roser Llorach de la Peña, cap de secció de contractació, aprovisionaments i expropiació, Diputació de Tarragona
 • Salvador Ventura i Ventura, cap de compres, Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Moderador: Carles Bassaganya i Serra, responsable, Central de Compres (2011-2018) i responsable de l'Àrea de Formació, Programes i Publicacions, Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
Mòdul:
3a Jornada. El control econòmic de l'activitat subvencional
Durada:
5 h.
Contingut:
Ponència I.- El control intern de les subvencions
 • José Fernando Chicano Javea, interventor general, Ajuntament de Tarragona
Ponència II.- Les bases reguladores, el Tribunal de Comptes i les subvencions
 • Antonio Ramón Rodríguez Castaño, advocat i lletrat en excedència, Tribunal de Comptes
Taula rodona.- El control financer de les subvencions: el cas de la Diputació de Tarragona
 • Ponents anteriors
 • Tomàs Carbonell i Vila, interventor general, Diputació de Tarragona
Moderador: Dr. Javier Requejo García, viceinterventor general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV
Mòdul:
4a Jornada. Les personificacions instrumentals per a la prestació de serveis locals
Durada:
5 h.
Contingut:
Ponència I.- Les personificacions instrumentals (I): Organisme autònom, entitat pública empresarial, consorci i mancomunitat
 • Dr.Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari general, Aj. De Reus i professor associat de dret administratiu, URV.
Ponència II.- Les personificacions instrumentals (II): societat mercantil 100%, societat d'economia mixta i fundació
 • Judit Esteve Izquierdo, cap de relacions institucionals, CARREFOUR i professora associada de dret administratiu, URV
Taula Rodona.- La gestió de serveis locals mitjançant altres persones jurídiques
 • Ponents anteriors
 • Armengol Grau i Franquet, gerent, Servei d'Incineració de Residus Urbans S. A. (SIRUSA)
 • Daniel Milán i Cabré, gerent, Empresa Municipal d'Aigües de Tarragona S. A. (EMATSA)
 • Jesús Martín García, director econòmic administratiu, Consorci d'Aigües de Tarragona
Moderador: Dr. Jaume Renyer i Alimbau, secretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV
Mòdul:
5a Jornada. Els ens supramunicipals i l'assistència als municipis
Durada:
5 h.
Contingut:
Ponència I.- L'assistència als municipis en les funcions necessàries de caràcter jurídic
 • Joan Plana i Solà, Sr. Joan Plana i Solà, cap, Servei Territorial d'Administració local de Tarragona, Departament de Presidència, Generalitat de Catalunya
Ponència II.- L'assistència als municipis en les funcions necessàries de caràcter econòmic
 • Núria Gras i Nogués, responsable, Unitat de Secretaria Intervenció Municipal en l'Àmbit Econòmic, Servei d'Assistència Municipal, Diputació de Tarragona
Taula rodona.- La contractació administrativa local de béns i serveis
 • Maricruz Gallardo i Ruíz, secretària-interventora interina, Ajuntament de Riudecols i professora associada de dret administratiu, URV
 • Josep González Escoda, secretari-interventor, Ajuntament de la Pobla de Mafumet
 • Dolors Roó i García, Responsable e-administració, Unitat de Secretaria i Intervenció Municipal, Servei d'assessorament Municipal (SAM), Diputació de Tarragona
Moderador: Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer i coordinador general, SAM, Diputació de Tarragona i professor honorari de dret administratiu, URV
Mòdul:
6a Jornada. Jornades de Medi ambient i ens locals (I). La potestat normativa local en matèria ambiental
Durada:
5 h.
Contingut:
Ponència I.- Abast i límits de la potestat normativa local en matèria de medi ambient
 • Dr. Juan José Pernas García, professor titular de dret administratiu, Universidade da Coruña
Ponència II.- La potestat normativa local en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats
 • Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari general, Ajuntament de Reus i professor associat de dret administratiu, URV
Ponència III.- La potestat normativa local en matèria de residus: el repte de l'economia circular en el context de la crisi climática
 • Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada interina de dret administratiu, URV
Taula rodona.- Els reptes de la potestat normativa local en matèria ambiental
 • Ponents anteriors
 • Dr. José Luís Blasco Díaz, catedràtic de dret administratiu i secretari general, Universitat Jaume I
Moderadora: Dra. Lucía Casado Casado, professora titular de dret administratiu, URV
Mòdul:
7a Jornada. Jornades de Medi ambient i ens locals (II). Governs locals i canvi climàtic
Durada:
5 h.
Contingut:
Ponència I.- El marc normatiu regulador del canvi climàtic. Especial referència a les competències locals
 • Dra. Miren Sarasíbar Iriarte, professora titular de dret administratiu, Universitat Pública de Navarra
Ponència II.- Els municipis davant del canvi climàtic: polítiques públiques i instruments d'intervenció
 • Dra. Susana Galera Rodrigo, professora titular de dret administratiu, Universitat Rey Juan Carlos
Ponència III.- El Pacte d'Alcaldes per al clima i l'energia, una oportunitat per als pobles i les ciutats
 • Inmaculada Pruna González, gerenta, Àrea de Medi Ambient, Diputació de Barcelona
Taula rodona.- Ciutats i canvi climàtic: reptes i oportunitats
 • Ponents anteriors
 • Laura Presicce, professora en formació de dret administratiu, URV
 • Josep Maria Prunera Figuerola, cap del servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori, Diputació de Tarragona
Moderadora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada interina de dret administratiu, URV
Lliçó de cloenda.- La participació en los espais locals
 • Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, catedràtic de dret administratiu, Universitat de A Corunya.

Inscripció