Formació per a l'Experimentació amb Animals

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CCPEAS-A1-2020-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Investigadors i alumnes de Màsters de recerca de la URV; alumnes llicenciats o graduats en carreres de 4 anys.
Objectius:
.
Dates:
del 03/02/2020 al 31/03/2020
Horari:
Del 3 al 7 de febrer de 2020 de 08.30 a 19.00 h. (35 hores presencials - assistència obligatòria)
Ubicació:
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Impartició:
semipresencial
Durada:
100 h
Preu:
590 €
Coordinació acadèmica:
Maria Teresa Colomina Fosch
Docents:
Maria Teresa Colomina Fosch
Montserrat Bellés Mateu
Victoria Linares Vidal
Fàtima Sabench Pereferrer
Jordi Blanco
Pia Isabel Basaure García
Celeste Gisela Di Paolo Pereyra
Contacte:
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a:https://www.fundae.es/pages/default.aspx.

Un cop superat aquest curs l'alumne haurà de complementar aquesta formació amb un treball sota supervisió en un ambient real de treball. D'acord amb l'Ordre ministerial ECC/566/2015, de 20 de març, per la que s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli animals utilitzats, criats o subministrats amb fins experimentals i altres fins científics, incloent la docència, per poder obtenir la capacitació de les funcions de cuidador d'animals i/o eutanàsia d'animals i/o de realització de procediments. Aquelles persones que disposin del diploma dels cursos corresponents a cada funció, han de realitzar addicionalment un període de Treball Sota Supervisió a que fa referència l'article 11 de la citada Ordre.

S¿ha de tenir en compte que en el cas dels diplomats amb diplomatures de 3 anys no equivalents a graus, no podran optar a la capacitació per a la funció de disseny de projectes i procediments.

Temari del curs

Inscripció