Formació de mestres per l'accés a la funció pública: esp. Audició i llenguatge

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Millora de la formació dels mestres per a l'accés a la funció pública: especialitat d'audició i llenguatge (MALL)
Durada:
80 h.
Contingut:
M1. PRESENTACIÓ DEL CURS MALL (4 hores presencials)
 1. Presentació de la convocatòria d'oposicions.
 2. Prova específica MALL.
 3. El currículum escolar

M2. L'EDUCACIÓ ESPECIAL AL SISTEMA EDUCATIU (4 hores presencials + 8 hores virtuals)
 1. Models pedagògics.
 2. Normativa sobre l'educació especial
 3. Les necessitats educatives
 4. El Projecte educatiu de centre i les adaptacions curriculars
 5. Opcions d'escolarització
 6. Serveis, suports i recursos
 7. Seminari: estudi de casos pràctics

M3. COMUNICACIÓ LLENGUATGE (4 hores presencials + 8 hores virtuals)
 1. Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge
 2. Bases fisiològiques i neurològiques
 3. Aspectes evolutius
 4. Alteracions del llenguatge
 5. Sistemes Alternatius i Augmentatius de la Comunicació (SAAC)
 6. Seminari: estudi de casos pràctics

M4. IDENTIFICACIÓ I INTERVENCIÓ DAVANT LES NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU: EL MALL (4 hores presencials + 8 hores virtual)
 1. Deficiència auditiva
 2. Deficiència motora
 3. Deficiència mental
 4. Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
 5. Alteracions de la parla i del llenguatge
 6. Seminari: estudi de casos pràctics

M5. TALLER: TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA MALL (4 hores presencials + 4 hores virtual)
 1. Discurs, estructura i lectura d¿un text escrit de contingut teòric.
 2. Preparació, presentació i defensa oral d'un contingut didàctic.

M6. TALLERS DE SIMULACIONS: PRESENTACIONS DE CONTINGUTS DE CARÀCTER PRÀCTIC (12 hores presencials + 12 hores virtual) (3 setmanes)
 1. La programació didàctica i les seves unitats en un context educatiu.

M7. DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT DIDÀCTICA: TUTORITZACIÓ TREBALL VIRTUAL (MALL).

Inscripció