Formació de mestres per l'accés a la funció pública: esp. Audició i llenguatge