Formació de mestres per l'accés a la funció pública: esp. Audició i llenguatge

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CMALLEP-A1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Mestres d'educació primària que vulguin millorar la seva preparació per poder accedir a la carrera docent dins del sistema públic i presentar-se a oposicions de l'especialitat d'audició i llenguatge
Objectius:
 • Entendre i interpretar la convocatòria d'oposicions per tal d'abordar el que cada proba demanda.
 • Treballar el temari i buscar-ne relacions amb la legislació vigent, el currículum escolar i la pràctica docent per tal de construir un discurs teòric coherent.
 • Utilitzar recursos i estratègies que permetin l'elaboració d'una programació innovadora, ajustada a la realitat del context professional i efectiva dins de l'àmbit normatiu i del currículum de Catalunya.
 • Desenvolupar tècniques de comunicació escrita.
 • Desenvolupar tècniques de comunicació oral.
Dates:
del 03/02/2018 al 14/04/2018
Horari:
Dissabtes de 9.00 a 13.00 hores:
 • 03/02/2018
 • 10/02/2018
 • 17/02/2018
 • 24/02/2018
 • 03/03/2018
 • 10/03/2018
 • 17/03/2018
 • 24/03/2018
Ubicació:
Campus Catalunya
Impartició:
semipresencial
Durada:
80 h
Preu:
500 €
Coordinació acadèmica:
José Luis Lázaro Cantabrana
Ramon Palau Martín
Docents:
José Luis Lázaro Cantabrana
Ramon Palau Martín
Rafael Muñoz Melgar
Olga Belmonte Vila
Meritxell Nogués Rubio
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció