Fonaments per a la cura de la pell

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CFOCUS-I3-2020-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Diplomats o graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Podologia i llicenciats o graduats en Medicina
Objectius:
Integrar els coneixements en anatomia i fisiologia de la pell necessaris per a una òptima atenció als pacients amb ferides cròniques.
Dates:
del 30/09/2020 al 21/10/2020
Horari:

Una sessió presencial de 6 h. Data pendent de confirmar.

Ubicació:

Sessió presencial. Campus Catalunya (Tarragona)
Moodle (Campus Virtual)

Impartició:
semipresencial
Durada:
2 ECTS
Preu:
145 €
Coordinació acadèmica:
Alba Roca Biosca
Docents:
José Antonio García García
Lourdes Rubio Rico
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Isabel Font Jimenez
Javier Soldevilla Agreda
Sara Chiquero Valenzuela
Estrella Del Mar Mesa Garrido
Ana Isabel Roig Panisello
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció