Fonaments per a la cura de la pell

Fitxa Tècnica

Codi:
CFOCUS-I1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Diplomats o graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Podologia i llicenciats o graduats en Medicina
Objectius:
Integrar els coneixements en anatomia i fisiologia de la pell necessaris per a una òptima atenció als pacients amb ferides cròniques.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del:


Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Cròniques

Dates:
del 06/10/2017 al 22/10/2017
Horari:
No presencial
Ubicació:
Moodle (Campus Virtual)
Impartició:
online
Durada:
2 ECTS
Preu:
145 €
Coordinació acadèmica:
Alba Roca Biosca
Docents:
Lourdes Rubio Rico
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs