Exportació de vins i caves

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Exportació de vins i caves
Durada:
70 h.
Contingut:

Mòdul 1: La operativa interna d'exportació

Durada:  12h presencials + 2h on-line

 

Contingut:

1.1. Anàlisi prèvia de l’empresa l Visió, missió i valors

1.2. Anàlisi interna:

1.3. Anàlisi externa:

1.4. Matriu DAFO

1.5. Anàlisi CAME

1.6. Com fer un pla estratègic de creixement internacional

1.7. Ajuts a la internacionalització

1.8.  Desenvolupament  de les eines de finançament 

 

Mòdul 2: Formació específica de pla comercial d'exportació

Durada:  12h presencials + 4h on-line

 

Contingut:

2.1. Com seleccionar un mercat objectiu

2.2. Principals mercats de vins i caves a l’exportació

2.3. Presentació del producte

2.4. Argumentari comercial (casos pràctics)

2.5. Estratègia comercial export

2.6. Com seleccionar el millor canal de comercialització

2.7. Política de preus i marges a l’exportació

2.8. L’oferta export. Factura proforma

2.9. Incoterms 2010

2.10. Documents d’exportació:

 

Mòdul 3: Casos pràctics d'exportació

Durada:  20h presencials + 8h on-line

 

 

3.1. Negocis a Europa.

3.2. Negocis a USA.

3.3. Negocis a Xina.

3.4. Negocis a Japó.

 

Mòdul 4: Estratègia digital export

Durada:  8 presencials + 4h on-line

 

4.1. Introducció

4.2. Web Marketing

4.3. Marketplaces

4.4. SMM: Social Media Marketing