Experiències Innovadores en l'Àmbit de la Salut Mental

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CEINACS-I2-2018-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

Professionals de la Salut Mental

Objectius:

Aprofundir en les eines de funcionament de dispositius en salut mental que funcionen més enllà de la dimensió clínica. Dispositius que promouen la construcció participativa de processos de salut.

Dates:
del 20/04/2018 al 06/05/2018
Horari:

  • Divendres alterns de 18.00 a 21.00 h
  • Dissabtes alterns de 9.00 a 14.00 h (i alguns dissabtes de 16.00 a 20.00 h)

Ubicació:
Centre Civic Convent de Sant Agusti
C/ del Comerç 36 - BARCELONA.
-------------------------------------
Fundació Congrés Català de Salut Mental
C/ Aragó, 141 - 143. 4art - BARCELONA
Impartició:
semipresencial
Durada:
4 ECTS
Preu:
315 €
Coordinació acadèmica:
Ángel Martínez Hernáez
Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre
Docents:
Ángel Martínez Hernáez
Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció