Experiències Innovadores en l'Àmbit de la Salut Mental

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CEINACS-I2-2017-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

Professionals de la Salut Mental

Objectius:

Aprofundir en les eines de funcionament de dispositius en salut mental que funcionen més enllà de la dimensió clínica. Dispositius que promouen la construcció participativa de processos de salut.

Dates:
del 07/04/2017 al 05/05/2017
Horari:

  • Divendres alterns de 18.00 a 21.00 h
  • Dissabtes alterns de 9.00 a 14.00 h (i alguns dissabtes de 16.00 a 20.00 h)

Ubicació:
Centre Civic Convent de Sant Agusti
C/ del Comerç 36 - BARCELONA.
-------------------------------------
Fundació Congrés Català de Salut Mental
C/ Aragó, 141 - 143. 4art - BARCELONA
Impartició:
semipresencial
Durada:
40 h (4 ECTS)
Preu:
315 €
Coordinació acadèmica:
Ángel Martínez Hernáez
Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre
Docents:
Ángel Martínez Hernáez
Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Mòdul:
EXPERIÈNCIES INNOVADORES EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

Experiències en salut mental col·lectiva

6.1. Unitat Temàtica. Ràdio "La Colifata", primera emissora realitzada des d'un hospital Psiquiàtric a Argentina. Participarà Alfredo Olivera, psicòleg i fundador de la Colifata

  • Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental. (I)

6.2. Unitat Temàtica. Ràdio Nikosia, primera emissora a Catalunya i Espanya realitzada per persones amb problemes de salut mental. Participaran membres del col·lectiu Radio Nikosia
Coordina: Col·lectiu Nikosia

  • Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental. (II)

6.3. Unitat Temàtica. L'experiència de la Cooperativa Aixec. Primera cooperativa en salut mental i participació comunitària. Participaran membres de la Cooperativa

  • Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental. (III)

6.4. Unitat Temàtica. L'Associació Sarau, organitzadora d'esdeveniments d'oci inclusiu i participació. Participaran membres de l'Associació

  • Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental. (IV)

6.5. Unitat Temàtica. Altres experiències: activament / "Asamblea de Majaras" / Projecte trastocant / Hearing Voices

  • Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental. (V)

Inscripció