EXÀMENS OFICIALS DE XINÈS (HSK, YCT)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
EXÀMENS OFICIALS DE XINÈS (HSK, YCT)
Durada:
1 h.
Contingut:
EXÀMENS OFICIALS DE XINÈS (HSK, YCT)