Especialització en Dret i Gestió de Cooperatives i altres Entitats d'Economia Social (EES)

Fitxa Tècnica

Segona Edició
CURS AJORNAT A CAUSA DE LA PANDÈMIA DE CORONAVIRUS, PENDENT DE REPROGRAMAR NOVES DATES DE REALITZACIÓ
Cal destacar:

  • El programa ha obtingut la millor nota en la resolució de la subvenció, d'entre totes les universitats catalanes.

  • La nota mitjana d'avaluació dels estudiants de la 1ª edició  va ser de 9,67 sobre 10.

  • És requisit fonamental l'assistència mínima del 80% de les classes i la participació activa en les diverses activitats desenvolupades.

Notícies:

El Curs compta amb professionals especialitzats en el món cooperatiu i de l’Economia Social procedents d’entitats publiques i privades (Servei Territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Confederació de Cooperatives de Catalunya, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Registre Mercantil, Jutjat Mercantil, Col·lectiu Ronda, Agència Estatal Administració Tributària, Inspecció de Treball, Activa Mútua, Institut Nacional de la Seguridad Social, Ateneus Cooperatius) i professorat universitari investigador en cooperatives i altres EES (Universitat Rovira i Virgili)".

Codi:
CDGODA-A1-2020-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

  • Graduats en Dret i Ciències Jurídiques i Professionals del Dret (advocats, graduats socials)
  • Gestors administratius i assessors d'empresa
  • Emprenedors, cooperativistes i tots els interessats a aprofundir en les característiques diferencials de la gestió d'una cooperativa

Objectius:

  • Aconseguir un ampli nivell de coneixement en relació a l'estructura legal de les societats cooperatives i altres EES, en els drets i obligacions dels seus socis i partícips, en els trets característics de la fiscalitat, els temes laborals, i la gestió de les cooperatives i altres EES
  • Considerar el paper exercit pels ateneus cooperatius en les EES

Dates:
del 14/04/2020 al 08/06/2020
Horari:
Setmanalment, dilluns i dimarts de 16:00 a 20:00h
Ubicació:
Campus Catalunya URV
Impartició:
presencial
Durada:
62 h
Preu:
80 €
Coordinació acadèmica:
Pablo Girgado Perandones
Docents:
Mario Arias Oliva
Lluís Carreras Roig
Pablo Girgado Perandones
Xavier Tua Lopez
Esther Guerrero Vizuete
Joseba Polanco Beldarrain
M Angels Mula Pérez
César Suárez Vázquez
Roser Recasens Vives
Mariona Mateu Cases
Mª Del Mar Garriga Filgueira
Ignacio Fernández García
Sabrina Ejarque Asensio
Ferran Pellisé Guinjoan
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 50
Més informació:

Mètode d'avaluació

  • En finalitzar cada mòdul es realitzarà una prova test sobre els coneixements adquirits per l'estudiant
  • Valoració de les activitats desenvolupades a l'aula i de la participació activa de l'estudiant

Sessions informatives:
31/03/2020 00:00
Entitats col·laboradores:

Temari del curs

Inscripció