Especialització en Dret i Gestió de Cooperatives i altres Entitats d'Economia Social (EES)

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Segona Edició
NOVA PROGRAMACIÓ
Cal destacar:

 • El programa ha obtingut la millor nota en la resolució de la subvenció, d'entre totes les universitats catalanes.

 • La nota mitjana d'avaluació dels estudiants de la 1ª edició  va ser de 9,67 sobre 10.

 • És requisit fonamental l'assistència mínima del 80% de les classes i la participació activa en les diverses activitats desenvolupades.

Adreçat a:

 • Graduats en Dret i Ciències Jurídiques i Professionals del Dret (advocats, graduats socials)
 • Gestors administratius i assessors d'empresa
 • Emprenedors, cooperativistes i tots els interessats a aprofundir en les característiques diferencials de la gestió d'una cooperativa

Codi:
CDGODA-A1-2020-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:

 • Aconseguir un ampli nivell de coneixement en relació a l'estructura legal de les societats cooperatives i altres EES, en els drets i obligacions dels seus socis i partícips, en els trets característics de la fiscalitat, els temes laborals, i la gestió de les cooperatives i altres EES
 • Considerar el paper exercit pels ateneus cooperatius en les EES

Notícies:

El Curs compta amb professionals especialitzats en el món cooperatiu i de l’Economia Social procedents d’entitats publiques i privades (Servei Territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Confederació de Cooperatives de Catalunya, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Registre Mercantil, Jutjat Mercantil, Col·lectiu Ronda, Agència Estatal Administració Tributària, Inspecció de Treball, Activa Mútua, Institut Nacional de la Seguridad Social, Ateneus Cooperatius) i professorat universitari investigador en cooperatives i altres EES (Universitat Rovira i Virgili)


NOTA IMPORTANT


Per a adaptar-nos a les circumstàncies de salut pública, està previst que es pugui realitzar dins d'un marc de flexibilitat en relació a les classes presencials.
És a dir, si la situació de confinament derivada del COVID 19 es recupera, les sessions seran presencials els dilluns i els dimarts tal com està previst en el calendari, però en cas de nou confinament s'impartirà de forma totalment virtual amb els diferents professors responsables.
Treballarem per videoconferència, en l'horari del curs establert per la modalitat presencial, però a través d'una plataforma virtual i interactiva especialment dissenyada per la URV per a tal fi.
Donat el curs s'està dissenyant per a poder impartir-se també de manera virtual, obrim la possibilitat a l'alumnat interessat en realitzar el curs, a triar la modalitat: de forma
semipresencial o totalment en línia. Us agrairem l'indiqueu en l'apartat d'observacions en el moment de fer la inscripció.

Coordinació acadèmica:
Pablo Girgado Perandones
Anna Martí Melgar
Docents:
Mario Arias Oliva
Lluís Carreras Roig
Pablo Girgado Perandones
Xavier Tua Lopez
Esther Guerrero Vizuete
Joseba Polanco Beldarrain
M Angels Mula Pérez
César Suárez Vázquez
Roser Recasens Vives
Mariona Mateu Cases
Mª Del Mar Garriga Filgueira
Ignacio Fernández García
Sabrina Ejarque Asensio
Ferran Pellisé Guinjoan
Anna Martí Melgar
Roberto Luengo Martín
Durada:
68 h
Impartició:
semipresencial
Dates:
del 07/09/2020 al 27/10/2020
Horari:
Setmanalment, dilluns i dimarts i excepcionalment, dimecres 9/09/2020 de 16:00 a 20:00h
Ubicació:
Campus Catalunya URV
Preu:
80 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 50
Més informació:

Mètode d'avaluació

 • En finalitzar cada mòdul es realitzarà una prova test sobre els coneixements adquirits per l'estudiant
 • Valoració de les activitats desenvolupades a l'aula i de la participació activa de l'estudiant

Entitats col·laboradores:

Temari del curs

Inscripció