Entrenament Observació, Percepció i Moviments Sistèmics per la Interven. des de l'Educació Sistèmica

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M6. ENTRENAMENT OBSERVACIÓ, PERCEPCIÓ I MOVIMENTS SISTÈMICS
ECTS:
9,5
Durada:
95 h.
Contingut:

69 hores presencials + 26 hores no presencials
Mindfitness, centrament personal i aplicació intel·ligències múltiples

 1. Funcions meta-cognitives relacionades amb el buit de la ment
 2. Aprendre la pràctica de la plena consciència
 3. Aplicació intel·ligències múltiples
 4. Transformació d'estats emocionals difícils


Pràctiques d'observació, percepció i moviments sistèmics
 1. Entrenament en l'observació i lectura fenomenològica, de diferents contextos d'aplicació dels moviments sistèmics
 2. Tècniques d'observació i investigació fenomenològica. Visual, auditiva, gràfica, audiovisual y personal. Eines per facilitar l'observació: teatre i comunicació no verbal. Sintonia i contacte. La mirada perifèrica
 3. La mirada quàntica aplicada a la educació com a recurs per ampliar la mirada, la comprensió dels fenòmens des de l'enfocament sistèmic
 4. Percepció corporal i educació holística
 5. Les teories de Rupert Sheldrake. La física quàntica. Transformació de camps mòrfics
 6. Supervisió de casos i solucions sistèmiques
  • L'alumnat conduirà moviments i estratègies per ordenar situacions escolars i familiars
  • L'alumnat elaborarà i posarà en pràctica activitats sistèmiques en els seus àmbits laborals

Inscripció