Entrenament Observació, Percepció i Moviments Sistèmics per la Interven. des de l'Educació Sistèmica