Entrenament Observació, Percepció i Moviments Sistèmics per la Interven. des de l'Educació Sistèmica

Fitxa Tècnica

Codi:
CEOMSIEP-I2-2019-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

A persones que acreditin haver fet formació en Educació Sistèmica i la vulguin completar per obtenir el títol Màster en Intervenció en Educació Sistèmica Multidimensional. D'aquesta manera, se'ls pot convalidar el primer any, una vegada fet aquest curs d'extensió.
Es valorarà la formació i, si es considera necessari, es farà l'entrevista personal.

Objectius:

Aprofundir i complementar la formació dels professionals de l'educació per poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció adequades, des d'una mirada sistèmica, amb capacitat per trobar solucions als problemes actuals de les escoles, dels nostres infants i adolescents i de les famílies actuals.

Dates:
del 12/02/2019 al 30/04/2019
Horari:
Dimarts de 18 a 21 h i un divendres i dissabte al mes de 18 a 21 h i de 9 del mati a 20 de la tarda respectivament.
Ubicació:
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i Campus Catalunya
Impartició:
presencial
Durada:
9,5 ECTS
Preu:
750 €
Direcció:
Isabel Viscarro Tomàs
Sandra Gilabert Medina
Docents:
Immaculada Reguant Espinal
Isabel Viscarro Tomàs
Carles Parellada Enrich
Crispina Gamo Martínez
Mercè Pena Laguna
Sandra Gilabert Medina
Xavi Garriga Mora
Isabel Montero Rebollo
Cristina Duran Salvadó
Cruz Barba Ramos
Sofia Romero Surís
Xavier Inglès Bo
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs