Agència per a la competitivitat de l'empresa - ACCIÓ


PEC
Reference Title Start date End date
PEC14-1-0022 Innovació en teràpies de control de pes 01/03/2015 30/10/2015

TECNIOSPRING
     
Reference Title Start date End date
TECSPR15-1-0041 Integrated system for prenatal diagnostics 11/01/2016 10/01/2018
TECSPR14-2-0012 Alexandrium analysis by next generation sequencing 09/06/2015 08/06/2017
TECSPR14-2-0015 Photo selex against fc region of igg subclasses 18/05/2015 17/05/2017
TECSPR13-1-0038 New hierarchical ldh/graphene nanocomposites designed for industrial processes 01/05/2014 30/04/2016

TECNIO
Reference Title Start date End date
TECDTP15-1-0001 Pla de creixement del grup de recerca en privadesa i seguretat de la informació (CRISES) 30/10/2015 01/05/2017
TECDTP15-1-0002 Pla de creixement del grup de recerca en experimentació, computació i modelització en mecànica de fluids i turbulència (ECOMMFIT) 30/10/2015 01/05/2015
TECCIT15-1-0008 Pla de transferència tecnològica universitària de la URV 2015 01/01/2015 30/06/2016
TECCT14-1-0007 Pla de transferència tecnològica universitària de la URV 2014 01/01/2014 31/12/2014
TECRD13-1-0016 Pla de transferència tecnològica universitària de la URV 2013 01/01/2013 30/06/2014
TECCIT12-1-0005 Pla de transferència tecnològica universitària de la URV 2012 01/01/2012 01/07/2013

VALUNI
Reference Title Start date End date
VALUNI15-1-0026 Actuacions 2015 de la unitat de valorització de la URV 01/01/2015 30/06/2016
VALUNI14-1-0003 Actuacions 2014 de la unitat de valorització de la URV 01/01/2014 31/12/2014
VALUNI13-1-0010 Actuacions 2013 de la unitat de valorització de la URV 01/01/2013 31/12/2013
VALUNI12-1-0007 Actuacions 2012 de la unitat de valorització de la URV 01/01/2012 31/12/2012

VALTEC
Referencia Título Fecha inicio Fecha fin
VALTEC13-1-0029 Isolation of fetal dna from maternal plasma for detection of pregnancy disorders 01/01/2014 12/12/2016