Emmagatzematge i distribució

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Emmagatzematge
ECTS:
10
Durada:
108 h.
Contingut:

108 HORES PRESENCIALS

  LEGISLACIÓ RELATIVA A EMMAGATZEMATGE
 • APQ.001 / 007
 • Llei de II.AA
 • Directiva Seveso II i III
 • R.D. 1566-1599
 • Entitats avaluadores de riscos
 • Documents i programari de referència


EMMAGATZEMATGE
 • Intern / extern
 • Matèries primeres. Producció. Producte final
 • Disseny de magatzems per a productes químics
  • Líquids
  • Gasos liquats
  • Sòlids
 • Disseny de magatzems per mercaderia general
  • Magatzems intel·ligents
 • Costos de l'emmagatzematge
 • Tipus de contractació
 • Anàlisi d'inversions d'implantació i manteniment
 • Localització
 • Manteniment del producte
 • Perfeccionament del producte. Valor afegit
 • Emmagatzemaments especials
 • Recintes portuaris
  • Concessions administratives
 • Recinte duaner
  • Control d'accessos a les àrees portuàries
  • Llevant sense papers


OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
  Instal·lacions d'emmagatzematge de pp.qq.
 • Operativa segons mitjà de transport
  • C / D de cisternes
  • FF.CC
  • Vaixells
  • Contenidors
  • iso contenidors
 • Tràfecs
 • Moviments de productes químics per oleoducte
 • Estiba i desestiba
 • Envasos / embalatges
 • Etiquetatge
 • Sistemes de gestió administrativa
 • Seguretat i medi ambient

EQUIPS I CARBURANTS
  Carburants
 • Bio-combustibles
  • Tecnologia del biocombustible
  • Recerca del biocombustible
  • Present i futur
 • Mercat del biocombustible
 • Derivats del petroli
  • Lleugers (gasolines, gasoils i querosè)
  • Pesats (fuel i asfalts)
  • Mercat dels derivats del petroli
  • Tecnologia de la refinació
  • Additius aplicats als carburants
  Tecnologia aplicada a logística dels carburants
 • Emmagatzematge i distribució
  • oleoductes

Inscripció