Emmagatzematge i distribució

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Emmagatzematge i distribució
ECTS:
10
Durada:
108 h.
Contingut:

  Legislació relativa a l’emmagatzematge
 • APQ.001/007
 • Ley de II.AA
 • Directiva Seveso II y III
 • R.D. 1566/99
  Emmagatzematge
 • Intern/ extern
 • Matèries primeres. Producció. Producte final
 • Disseny de magatzems per productes químics.
 • Disseny de magatzems per mercaderies en general
 • Costs de l’emmagatzematge
 • Tipus de contractació
 • Anàlisi d’inversions d’implantació i manteniment
 • Localització
 • Manteniment del producte
 • Perfeccionament del producte. Valor afegit
 • Emmagatzematges especials
 • Recinte portuari
 • Recinte duaner
  Operacions de càrrega i descàrrega
 • Operativa segons mitjà de transport
 • Trasbalsos (Trasiegos)
 • Moviments de productes químics per oleoducte
 • Estiba i desestiba
 • Envasos/ Embalatges
 • Etiquetat
 • Sistemes de gestió administrativa
 • Seguretat i medi ambient
  Equips i carburants
 • Carburants
 • Tecnologia aplicada a la logística dels carburants
  Exercici avaluable / mini cas
  Sessió seguiment projecte
  Visita
  Taula rodona