Els càmpings i la seva transformació com allotjament turístic

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Els càmpings i la seva transformació com allotjament turístic
ECTS:
4,5
Durada:
40 h.
Contingut:

Hospitalitat

 • Concepte
 • Exemples aplicats al càmping
 • Interiorització del concepte per part de tot el personal
 • Fidelització de la clientela

Els càmpings
 • Conceptes, origen i evolució
 • Característiques i tipologies
 • Perfil dels càmpings i perfils de clients

Normativa i Legislació
 • D'allotjaments turístics, de gestió de reserves I de prestació de serveis
 • Obligacions estadístiques (INE), fitxes de policia, taxa turística
 • Reglament de règim intern

Actors i organismes
 • Públics i privats
 • Nacionals i internacionals

L'observatori de la Costa Daurada

Gestió de les queixes i reclamacions
 • Enquestes de satisfacció
 • Queixes, reclamacions i suggeriments

Gestió d'equips i recursos humans
 • Nous perfils professionals i especialistes i noves competències
 • Subcontractació
 • Lideratge i habilitats directives