Elaboració de processos de dol i de pèrdua

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
PROGRAMA: ELABORACIÓ DE PROCESSOS DE DOL I DE PÈRDUA
Durada:
70 h.
Contingut:
Introducció al dol (Jordi Tous, Aurora Plana, Chelo Bosch - 6h)
a) Concepte de pèrdues i dol
b) Concepte mort
c) Procés de dol
d) Etapes del dol
e) Tipus de pèrdues i dol

Treball pràctic
 • Aplicació personal dels conceptes treballats
 • Com acompanyar a la persona en dol


Gestió emocional (Oscar Asorey - 6h)
a) Concepte i tipus d'emoció
b) Identificació i reconeixement
c) Eines per treballar les emocions
d) Diferencia entre tristor i patiment

Treball pràctic
 • Reconeixement emocions
 • Treball emocional en dol


El dol en funció del moment evolutiu (Inmaculada Diaz Teba - 6h)
a) Dol en infants
b) Dol en adolescents
c) Dol en adults
d) Dol en gent gran

Treball pràctic
 • Dinàmiques d'experiència personal
 • Role playing
 • Treball de casos clinics


Principis bàsics del treball en dol (Aurora Plana, Chelo Bosch - 6h)
a) Teoria de la vinculació
b) Tipus dol, normal, complicat, patològic
c) Eines del professional del dol

Treball pràctic
 • Discriminació dels diferents tipus de dol mitjançant casos pràctics
 • Role playing sobre habilitats professionals dol/ grups debat


Intervenció i/o acompanyament (Aurora Plana/Chelo Bosch - 12h)
a) Entrevista d'acollida
b) Factors protectors vs. de risc
c) Valoració sobre la possible intervenció
d) Models d'intervenció més adients en dol
e) Psico-educació

Treball pràctic
 • Exercicis pràctics sobre les tècniques més útils en dol
 • Role playing/ grups debat
 • Casos clínics


Rituals tancament (Josep Antoni Díaz Ibañez - 6h)
a) Exercicis de tancament
b) Els rituals de comiat

Treball pràctic
 • Rituals i comiats a les instal·lacions del tanatori de Mèmora

Inscripció