El procés de curació de les ferides cròniques des del concepte TIME

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Valoració i tractament de les ferides cròniques. Etapes del procés de curació (concepte TIME)
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

3.1. Abordatge de les ferides cròniques des del concepte TIME

3.2. Preparació del jaç de la ferida: neteja i desbridament

  • La neteja de la ferida com a base del tractament
  • Tipus de desbridament

3.3. Manejo de la carga bacteriana

  • Factors que afavoreixen la infecció
    •  El biofilm
  • Valoració i diagnòstic de la infecció
    • Presa de mostres

Inscripció