El procés de curació de les ferides cròniques des del concepte TIME

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CFTIMES-I3-2020-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Diplomats o graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Podologia i llicenciats o graduats en Medicina que hagin cursat prèviament el curs Fonaments per a la cura de la pell.
Objectius:
Conèixer la valoració i tractament de les ferides cròniques a través de les diferents etapes del procés de curació des de la perspectiva del concepte TIME.
Dates:
del 02/12/2020 al 19/01/2021
Horari:

Una sessió presencial de 6 h. Data pendent de confirmar.

Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
6 ECTS
Preu:
430 €
Coordinació acadèmica:
Lourdes Rubio Rico
Alba Roca Biosca
Docents:
José Antonio García García
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Maria Dolores Hinojosa Caballero
Juana González Pérez
Estrella Del Mar Mesa Garrido
Montserrat Segarra Lorente
Jordi Desola Alà
José Verdú Soriano
Ana Isabel Roig Panisello
Marta Ferrer Solà
Contacte:
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:

Per fer aquest curs és imprescindible haver cursat abans els mòduls de:
Fonaments per a la cura de la pell
Valoració i tractament de les úlceres per pressió, fricció i humitat

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció