El lèxic, la gramàtica, la pragmàtica i la pronunciació en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

CRONOGRAMA D'ACTIVITATS
- El lèxic en ELE (Antoni Nomdedéu. 20/01/2020 al 09/02/2020)
- La gramàtica en ELE (Maria Bargalló. 10/02/2020 al 01/03/2020)
- La pragmàtica comunicativa i intercultural en ELE (Esther Forgas. 02/03/20120al 22/03/2020)
- La pronunciació en ELE (Lismary Castillo. 23/03/2020 al 19/04/2020)

Codi:
CLGPPL-I1-2020-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
  • Qualsevol persona que vulgui dedicar-se professionalment a l'ensenyament de la llengua espanyola a estrangers, tant al nostre país com fos.
  • Llicenciats i graduats en Filologia Hispànica.
  • Estudiants amb els títols de Grau en diferents filologies.
  • Persones amb llicenciatures o diplomatures, especialment en el camp de les Humanitats.
  • Professionals titulats, docents d'espanyol, que vulguin aprofundir en els seus coneixements sobre la metodologia i la didàctica en l'ensenyament d'una llengua estrangera.
  • També es consideraran les sol·licituds de personal vinculat a l'ensenyament d'altres llengües estrangeres que compleixin els requisits d'admissió.
Objectius:
Dotar al professor d'eines específiques per conèixer i enfrontar-se als problemes que puguin sorgir en l'ensenyament del lèxic, la gramàtica, la pragmàtica i la pronunciació, en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
Dates:
del 20/01/2020 al 19/04/2020
Horari:
edició "on line" continuada
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
8 ECTS
Preu:
560 €
Docents:
Esther Forgas Berdet
Maria Bargalló Escriva
Antoni Nomdedeu Rull
Lismary Cristina Castillo Marengo
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:
Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS, que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Durada en ECTS 8. (equivalent a 80 hores lectives).

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs