El arte de comunicar malas noticas

  • Curso cerrado
  • Curso semipresencial

Ficha Técnica

Temario del Curso

Módulo:
El arte de comunicar malas noticias
Duración:
10 h.
Contenido:
Tractament de les habilitats comunicatives necessàries en les relacions sanitaries Conceptes bàsics sobre la notificació de males notícies L'ús del protocol SPIKES per notificar males notícies