Eines i recursos per a l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Eines i recursos per a l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
6,5
Durada:
65 h.
Contingut:
Durada en ECTS 6.5 (equivalent a 60 hores lectives)

  • La enseñanza de ELE a inmigrantes (professor/a: Isabel Gibert)
  • Actividades en la clase de ELE para niños (professor/a: Isabel Gibert)
  • Nuevas tecnologías enla clase de ELE (profesor/a: Antoni Nomdedéu)
  • Actividades lúdicas en la clase de ELE (professor/a: Antoni Nomdedéu)

Inscripció