Eines i Estratègies d'Aplicació en Educació Sistèmica

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
EINES I ESTRATÈGIES D'APLICACIÓ EN EDUCACIÓ SISTÈMICA
ECTS:
8
Durada:
75 h.
Contingut:

 1. EINES D'OBSERVACIÓ I INVESTIGACIÓ DES DE LA MIRADA SISTÈMICA

  Tema 1: Indicadors d¿observació.
  Tema 2: Tècniques de PNL i Coaching aplicats a l'educació sistèmica.
  Tema 3: L'enneagrama sistèmic.
  Dissabte 28/10/2017. Formadora: Mercè Pena. Durada: 9 hores.

  Tema 4: Tècniques d'observació i investigació fenomenològica: Visual, auditiva, gràfica, audiovisual y personal.
  Tema 5: Eines per facilitar l'observació. Sintonia i contacte. La mirada perifèrica.
  Dissabte 11/11/2017. Formador: Xavi Garriga. Durada: 9 hores.

 2. EL REGISTRE SIMBÒLIC

  Tema 1: El pensament creatiu, imatges de solució.
  Tema 2: Construcció d'universos i nous relats.
  Dissabte 27/01/2018. Formadora: Crispina Gamo. Durada: 9 hores.

 3. EINES METODOLÒGIQUES PER L'ESTUDI DELS SISTEMES

  Tema 1: El genograma, un mapa familiar.
  Tema 2: La història familiar i generacional, fotograma, protocols.
  Dissabte 24/02/2018. Formadora: Mercè Pena. Durada: 9 hores.

 4. PROPOSTES D'APLICACIÓ PRÀCTICA DE L'EDUCACIÓ SISTÈMICA

  Tema 1: Models d'organització i gestió de centres visió sistèmica i protocols.
  Tema 2: Propostes d'activitats sistèmiques en les diferents etapes educatives: Educació infantil, educació primària, educació secundària.
  Dissabte 10/03/2018. Formadors: Equip de tutoria. Durada: 9 hores.

 5. ELS MOVIMENTS SISTÈMICS, PROTOCOLS

  Tema 1: Abordatge de dinàmiques familiars diverses, tractament de la diversitat.
  Tema 2: Introducció al treball amb diversos materials: ninos, fustes, pedres, gots, tapetes, papers, coixins, entre altres.
  Dissabte 28/04/2018. Formadora: Sílvia Palao. Durada: 9 hores.

 6. LA MIRADA QUÀNTICA APLICADA A L'EDUCACIÓ COM A RECURS PER AMPLIAR LA MIRADA, LA COMPRENSIÓ DELS FENÒMENS DES DE L'ENFOCAMENT SISTÈMIC

  Tema 1: La física quàntica. Transformació de camps mòrfics.
  Dissabte 26/05/2018. Formadora: Crispina Gamo. Durada: 9 hores.

Inscripció