Eines i Estratègies d'Aplicació en Educació Sistèmica

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Per poder realitzar el curs, s'ha d'haver finalitzat i superat el d'Introducció a l'Educació Sistémica o acreditar haver fet una formació bàsica en pedagogia/educació sistèmica, prèvia autorització.

Codi:
CEAESEP-A1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

 • Persones titulades en Educació Social, Magisteri, Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, o amb d'altres llicenciatures o graus però que per la seva activitat laboral estiguin vinculats amb el mon de l'educació.
 • Obert a persones de l'àmbit d'educatiu no formal (esplais, lleure, formació ocupacional) i persones amb titulació de Tècnic Superiors de Grau Mitjà (especialistes en Llars d'infants i altres).

Objectius:

 1. Crear un clima saludable que permeti la comunicació interpersonal, entre professionals de l'educació, famílies i educands.
 2. Aplicar tècniques sistèmiques atenent a diferents dimensions per a una millor comprensió de la realitat i la seva transformació.
 3. Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.
 4. Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris).
 5. Utilitzar les TIC per aprendre, per comunicar-se i per col·laborar en contextos educatius. (Plataforma Moodle de la URV).
 6. Ampliar i aprofundir en el coneixement i l'aplicació d'estratègies i eines d'intervenció sistèmica i d'estudi transgeneracional en situacions educatives i socials.
 7. Autoconeixement personal i autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat.
 8. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous i en contextos multidisciplinaris.

Dates:
del 28/10/2017 al 30/06/2018
Horari:
Dissabtes de 10.00 a 14.30 hores i de 16:00 a 20.30 hores

Planificació:
 • 28/10/2017
 • 11/11/2017
 • 27/01/2018
 • 24/02/2018
 • 10/03/2018
 • 28/04/2018
 • 26/05/2018

Ubicació:
Campus Catalunya. AULA: Pendent
Impartició:
presencial
Durada:
75 h
Preu:
580 €
Coordinació acadèmica:
Isabel Viscarro Tomàs
Sandra Gilabert Medina
Docents:
Crispina Gamo Martínez
Mercè Pena Laguna
Sílvia Palou I Vicens
Xavi Garriga Mora
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:
IMPORTANT: Les persones que superin el curs i estiguin interessades en matricular-se en el Màster en Intervenció en Educació Sistèmica Multidimensional i/o al Diploma d'Especialització en Educació Sistèmica Multidimensional, tindran convalidats 6 ECTS corresponents al Mòdul 2 i del Mòdul 3 del programa.

---------------------------------------------------------------

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs