Educació emocional sistèmica a través de la música. Dóna veu al teu cor

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CEESMEP-A1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

Mestres, educadors, psicopedagogs, professionals de la salut, terapeutes treballadors socials, formadors ocupacionals, monitors, i qualsevol persona que vulgui desenvolupar recursos interns per a la seva millora personal en l'àmbit relacional o laboral.

Objectius:

 • Desenvolupar aspectes de la intel·ligència emocional per poder gestionar les pròpies emocions com la frustració, l'estrès...
 • Prendre consciència del desequilibri que hi ha entre cos, cor i ment i adquirir eines per reconduir-ho.
 • Saber quin és el nostre lloc dins dels sistemes on pertanyem i promoure l'ordre en ells.
 • Ser conscient de la importància i el significat del llenguatge no verbal en la comunicació, emprant el llenguatge musical com a fil conductor.
 • Aconseguir la cohesió grupal, integrant tots els membres d'un col·lectiu, acceptant la diversitat i revaloritzant-la com a riquesa.
 • Desenvolupar recursos per afrontar les relacions laborals.

Dates:
del 24/03/2017 al 21/04/2017
Horari:
Divendres de 18 a 21 hores Dissabtes de 9 a 14 i de 16 a 19 hores:
24, 25 i 31 de març 2017 i l'1 d'abril
Ubicació:
Conservatori professional de música de Vila-seca
Impartició:
semipresencial
Durada:
30 h (3 ECTS)
Preu:
250 €
Coordinació acadèmica:
Isabel Viscarro Tomàs
Sandra Gilabert Medina
Docents:
Cristina Duran Salvadó
Mar Martori Toyas
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Mòdul:
Programa: Educació emocional sistèmica a través de la música. Dóna veu al teu cor
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

22 HORES PRESENCIALS I 8 HORES NO PRESENCIALS
1- La identitat. Qui sóc?

 1. Jo = essència + ego (personatge que hem construït per adaptar-nos, per ser acceptats pel sistema, per la societat + motxil.la farcida d'emocions secundàries i creences limitants biogràfiques i d'emocions sistèmiques heretades que configuren el relat que ens expliquem).
 2. La nostra naturalesa: cos / cor / ment / energia / esperit
 3. El nostre cervell: cervell reptilià / sistema límbic / neocòrtex prefrontal.
 4. Les emocions:
 • Bàsiques - Derivades
 • Primàries - Secundàries
 • Adoptades-sistèmiques-transgeneracionals

2- Les arrels. D'on vinc? El sistema familiar
 1. Confecció i estudi del genograma
 2. Detecció de patrons, repeticions,...

3- Els altres. Amb qui convisc?
 1. Vincles
 2. Relacions

4- El futur. Cap a on vaig? Quin sentit té la meva vida?
 1. Somnis
 2. Projectes

5- Els ordres de l'amor de Bert Hellinger
 1. Pertinença
 2. Jerarquia
 3. Equilibri entre donar i rebre

6- El potencial terapèutic de la música a partir dels propis elements (melodia, harmonia, ritme, durada i timbre), tant a nivell individual com grupal
 1. Com a estímul
 2. Com a eina per la relaxació
 3. Com a eina no-verbal de la nostra expressió emocional
 4. Com a treball interdisciplinari

7- El silenci:
 1. L'escolta del nostre silenci
 2. L'escolta del silenci que ens rodeja, preludi del reconeixement d'altres sons.

8- El so: com punt de partida per connectar amb un mateix, i després amb les persones que ens acompanyen, fomentant la cohesió de grup.
 1. Com a canal de comunicació personal
 2. Com a canal de comunicació social
 3. Percepció vibracional del so i els seus efectes sobre les persones

9- Efectes fisiològics i psicològics de la música
 1. Components psicomotrius de la conducta musical
 2. Influència de la música en el comportament humà

Inscripció