Edición y Corrección en el Entorno Digital

Fitxa Tècnica

Codi:
CERREL-I1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

- Titulats de grau o equivalent en Filologia, Traducció, Comunicació, Periodisme i d'altres disciplines relacionades.
- Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol, amb experiència prèvia o que s'hi vulguin dedicar professionalment.
- Professionals com ara traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació, etc., que vulguin actualitzar o aprofundir els seus coneixements d'espanyol.

Objectius:
Formar professionals de la llengua que puguin desenvolupar tasques de edició i correcció a l'entorn digital.
Dates:
del 21/10/2019 al 08/12/2019
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Moodle
Impartició:
online
Durada:
6 ECTS
Preu:
380 €
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Contacte:

Temari del curs