Edició i Correcció a l'Entorn Digital

Fitxa Tècnica

Codi:
CECORELG-I1-2020-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
  • Titulats de grau o equivalent en Filologia, Traducció, Comunicació, Periodisme i d'altres disciplines relacionades.
  • Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol, amb o sense experiència prèvia.
Objectius:
Proporcionar una aproximació a l'entorn de treball de correctors i assessors lingüístics en el context actual, marcat pels canvis que els suports digitals i els recursos tecnològics han introduït en l'edició i l'exercici professional de les seves tasques.
Dates:
del 19/10/2020 al 06/12/2020
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Durada:
6 ECTS
Preu:
380 €
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Javier Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ana Mata Buil
Pilar Comín Sebastián
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig
Maria José García Domínguez
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores:
Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció