Ecografia Clínica i Punció Seca Ecoguiada i Electroguiada. Nivell Avançat.

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Avaluació i aplicació clínica de la ecografia en fisioteràpia
ECTS:
12
Durada:
120 h.
Contingut:

54 HORES PRESENCIALS I 66 HORES NO PRESENCIALS

  Avaluació i aplicació clínica de la ecografia en fisioteràpia.
 • Introducció a l'ús de l'ecografia en fisioteràpia
 • Nocions bàsiques de l'ús de l'ecografia en fisioteràpia: bases físiques i de l'ecògraf
 • Sonoanatomia del múscul, tendó, lligament, nervi, os, vasos i estructures articulars
 • Sonoanatomia de les regions de major prevalença en l'abordatge mitjançant pràctica d'ecografia en fisioteràpia musculoesquelètica
 • Membre superior: espatlla, colze, canell i mà
 • Membre inferior: maluc, genoll, turmell i peu
 • Tronc: regió abdominal i raquis
 • Valoració i tractament mitjançant feedback visual per a la reeducació del control motor a la regió abdominal
 • Valoració i tractament mitjançant feedback visual per a la reeducació del control motor a la regió lumbar
 • Avaluació ecogràfica de l¿articulació de l'espatlla
 • Avaluació del compartiment anterior, antero-superior, posterior
 • Afeccions comuns de l'espatlla
 • Avaluació ecogràfica de l'articulació del colze
 • Avaluació del compartiment anterior, lateral, medial, posterior
 • Afeccions comuns del colze
 • Avaluació ecogràfica del avantbraç
 • Avaluació del compartiment anterior, postero-lateral
 • Avaluació ecogràfica del canell
 • Avaluació del compartiment anterior, posterior
 • Avaluació ecogràfica del maluc i cuixa
 • Avaluació del compartiment anterior i afeccions comuns
 • Avaluació del compartiment posterior i afeccions comuns
 • Avaluació del compartiment medial i afeccions comuns
 • Avaluació del compartiment lateral i afeccions comuns
 • Avaluació ecogràfica del genoll
 • Avaluació del compartiment anterior i afeccions comuns
 • Avaluació del compartiment medial i afeccions comuns
 • Avaluació del compartiment posterior i afeccions comuns
 • Avaluació del compartiment lateral i afeccions comuns
 • Avaluació ecogràfica del turmell i peu
 • Avaluació del compartiment anterior i afeccions comuns
 • Avaluació del compartiment lateral i afeccions comuns
 • Avaluació del compartiment medial i afeccions comuns
 • Avaluació del compartiment posterior i afeccions comuns

Mòdul:
Punció seca en el Síndrome de dolor miofascial. Abordatge ecoguiat i electroguiat.
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

18 HORES PRESENCIALS I 22 HORES NO PRESENCIALS

  Punció seca en el Síndrome de dolor miofascial. Abordatge ecoguiat i electroguiat.
 • Punció seca ecoguiada.
 • Introducció a la punció seca ecoguiada. Necessitats de l'equip, conceptes físics, abordatges, mesures d'asèpsia i higiene del procediment i protocol per a la realització segura d'abordatge ecoguiat.
 • Pros i contres de l'abordatge ecoguiat de punció seca, situacions que requereixen de la seva utilització i riscos que acompanyen la seva utilització.
 • Abordatge invasiu ecoguiat de la musculatura abdominal: recte abdominal, oblics intern i extern i transvers de l'abdomen.
 • Abordatge invasiu ecoguiat de la musculatura paravertebral profunda i superficial: flongíssim, iliocostal i multífids.
 • Abordatge invasiu ecoguiat de la musculatura de membres inferiors i superiors: tibial posterior, flexor llarg dels dits i del primer dit, pronador quadrat.
 • Punció seca electroguiada
 • Introducció a la punció seca electroguiada. Conceptes i consideracions bàsiques sobre electromiografia, tipus d'agulla utilitzades, protocol per a la realització de la punció seca electroguiada.
 • Pros i contres de la guia electromiogràfica en la pràctica clínica.
 • Abordatge electroguiat muscular.

Inscripció