E-Marketing Aplicat al Món del Càmping

Fitxa Tècnica

Codi:
CEMAMOT-I2-2018-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

Diplomats i graduats en Turisme.
Persones amb títol universitari.
Persones amb experiència demostrada en el sector d’allotjaments turístics que disposin d’una titulació universitària.
Estudiants de l’àmbit de turisme.

Objectius:

Conèixer l'evolució i les estratègies actuals de promoció, comercialització, fidelització i innovació aplicades al món del càmping

Dates:
del 21/03/2018 al 03/05/2018
Horari:

Dimecres i Dijous de 8 hores per setmana (de 16.00 a 20.00 hores i algunes sessions de 3 hores) i una sortida al mes (dissabte)

Ubicació:

Facultat de Turisme i Geografia

Impartició:
presencial
Durada:
5 ECTS
Preu:
450 €
Coordinació acadèmica:
Marta Nel·Lo Andreu
Docents:
Misericòrdia Domingo Vernis
Noemí Rabassa Figueras
Marta Nel·Lo Andreu
Jesús Angla Jimenez
Joan Baylina Melé
Sandra Gard Buscarons
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966

Temari del curs