Dissenyar un projecte internacional d'I+D+I. El procés de sol·licitud

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CDPRE-A1-2016-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Gestors de projectes europeus de les universitats (gestors de OPEs, OTRI, grups d'investigació)
Investigadors de les universitats, destacar explícitament a posseïdors de beques doctorals Marie Curie
Gestors de projectes europeus d'altres entitats o empreses
Objectius:
- Identificar els aspectes fonamentals i les fases del procés d'elaboració d'una proposta de projecte per H2020
- Relacionar i complir amb les exigències específiques de programa Horitzó 2020 en el la preparació i redacció d'una proposta de projecte
- Descriure i saber aplicar els criteris de qualitat de les propostes de projecte en Horitzó 2020
- Inferir els principals factors d'èxit en la redacció de propostes de projecte per Horitzó 2020
Dates:
del 04/07/2016 al 25/07/2016
Horari:
Sessions presencials.
Dia 14 de juliol, de les 10:00 h a les 14:00 h i de les 15:00 h a les 18:00 h.
Dia 15 de juliol , de les 09:00 h a les 14:00 h.
Ubicació:
Centre de Formació Permanent. Fundació URV
Avda de l'Onze de Setembre, 112 · 43203 Reus
Impartició:
semipresencial
Durada:
20 h
Preu:
350 €
Coordinació acadèmica:
Ignasi Salvadó Estivill
Daniel Ferrer Guallar
Oscar López Lorente
Eva Martín García
Docents:
Anna Maria Estellés Palanca
Daniel Ferrer Guallar
David Seoane Vilariño
Contacte:
Més informació:
PREUS DE MATRÍCULA:
PAS , PDI I ESTUDIANTS DE LES UNIVERSITATS ORGANITZADORES (URV, CAMPUS ÍBERUS I UPF): 150 EUR
PAS I PDI D'ALTRES UNIVERSITATS. INVESTIGADORS DE CENTRES DE RECERCA PÚBLICS O PRIVATS SENSE ÀNIM DE LUCRE: 250 EUR
SECTOR PRIVAT: 350 EUR

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Podran accedir a la bonificació els/les treballadors/ores per compte aliè d'una empresa privada que els hi pagui la matrícula del curs.
Els autònoms podem demanar la factura del curs i podran desgravar-se part del cost en la declaració de la renda de l'any 2016.
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Alvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.
Entitats col·laboradores:

Temari del curs

Mòdul:
El procés de sol·licitud d'un projecte d'I+D+I
Durada:
20 h.
Contingut:
Aproximació a Horizon 2020:
- Particularitats dels distints instruments
- Cerca de call i tòpics
Cas pràctic: cerca de call i tòpics

Avaluació d'una proposta H2020
- Procés d'avaluació
- Criteris d'avaluació
- Estudis de cas

Parts d'una proposta i Complementació de formularis
- Ecas y PIC
- Part A Part B

Redacció de la part B: Apartat Excel·lència
- Objetius - State of Art
- Valor afegit europeu Metodologia i Pla de Treball
Cas pràctic: State of Art

Redacció de la part B
Apartat Impacte
- Resultats d'un projecte
- Protecció i Gestió de la propietat Intel·lectual
- Difusió i disseminació del projecte i els seus resultats
Cas pràctic: Pla de difusió i Explotació

Redacció de la part B: Apartat Implementació
- Gestió del projecte
- Consorci
- Recursos
Cas pràctic: Redacció de un WP i el seu pressupost

Conclusions i Recomanacions

Aspectes clau de suport a l'investigador acadèmic
Introducció: diferencies d'enfocament del sol·licitant coordinador acadèmic/no-acadèmic. Disseny i configuració del consorci
Estratègia d'explotació de resultats

Confecció del pressupost
Cas pràctic 1:
Dissenyar un consorci en base a un tòpic i un tipus de projecte (type of action) predefinit
Cas pràctic 2:
Establiment de l'estratègia d'explotació dels resultats dels projectes del Cas pràctic 1
Consells i habilitats del gestor/promotor de projectes H2020 en l'àmbit acadèmic.-