Disseny de Producte e Innovació

Fitxa Tècnica

Codi:
CDPIEN-I2-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals del sector que hagin cursat títols tècnics superior de formació professional en programes de formació vinculats a l'hoteleria, el turisme o les indústries alimentàries.
Objectius:
La creació d'un plat i el disseny d'un producte a nivell industrial es fa de manera diferent però amb el mateix objectiu. Crear un producte alimentari que sigui acceptat pels potencials consumidors. Amb aquest curs els estudiants aprendran els secrets del disseny de producte a nivell de cuina i d'indústria alimentària i aplicaran els coneixements teòrics a la pràctica amb el disseny d'un producte-plat com a part de l'avaluació de l'assignatura.
Dates:
del 13/05/2019 al 18/06/2019
Horari:
dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 h (teoria) dimarts i dijous de 16 a 20 h i dilluns i dimecres de 16 a 20 h (dos grups diferents de pràctiques)
Ubicació:
Campus Sescelades (URV, classes teòriques) i L'Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils (classes pràctiques)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
6 ECTS
Preu:
570 €
Coordinació acadèmica:
Silvia De Lamo Castellví
Docents:
Narcis Grèbol Massot
Jordi Jardí Serres
Xavier Franquet Del Rey
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció