Diploma de Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles

Fitxa Tècnica

Coorganitza:

Universitat de Vic


Wine Business School

Codi:
EGEVIEA-M3-2019-4
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

Amb un enfocament eminentment pràctic i centrat en la millora de la gestió empresarial vinculada al sector vitivinícola, per tal de poder assolir els reptes de la internacionalització , la recerca de nous mercats i la innovació amb una adequada orientació a la qualitat i pendent de les darreres tendències que definiran el futur del sector.

Es tracta d'actualitzar i de millorar les capacitats de gestió en l'àmbit directiu i econòmic, orientat específicament a la realitat de l'activitat del sector vitivinícola

 
Adreçat a:

- Titulats universitaris i professionals amb experiència en el sector vitivinícola que vulguin aprofundir els seus coneixements i potenciar les seves habilitats directives.
- Titulats universitaris i professionals amb potencial per accedir a posicions directives a curt termini.
- Persones emprenedores que volen preparar-se per incorporar-se professionalment al sector vitivinícola.

Objectius:

Professionalitzar el sector vitivinícola, oferint una formació eminentment pràctica i centrada en la millora de la gestió empresarial: internacionalització, recerca de nous mercats i innovació, tot això des d'una doble vessant: la gestió i la viticultura.

Itinerari formatiu:

Aquest Diploma de Postgrau està dissenyat per poder cursar els seus mòduls com a cursos de formació contínua, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:


Gestió i Organització Vitivinícola


Tècniques de Producció Vitivinícola

Sortides professionals:

Direcció i gestió d'empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores:  • Departaments financers

  • Direcció i gestió

  • Departaments Comercials i màrqueting

  • Departament producció i operacions

Dates:
del 18/10/2019 al 30/10/2020
Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Les classe presencials finalitzen a finals de juny de 2020.
Ubicació:
Seu de la Wine Business School Vilafranca del Penedès C. Amàlia Soler, 29. 08720-Vilafranca del Penedès.
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
2900 €
Direcció:
Olga Busto Busto
Xavier Fumanal Cuadrat
Coordinació acadèmica:
Pedro Cabanillas Amboades
Docents:
Montserrat Nadal Roquet-Jalmar
Joan Miquel Canals Bosch
Fernando Zamora Marin
M. Assumpta Mateos Fernández
Nicolas André Louis Rozes
Albert Mas Barón
Pedro Cabanillas Amboades
Christophe Marquet
Judith Gran Serrano
Xavier Fumanal Cuadrat
Jordi Rojas Donada
Antoni Viladomat Vers
Montserrat Mestres Solé
Josep Albertí Pradera
Xavier Ybargüengoitia Millet
Sergi Colet Villar
Manuel Colmenero Larriba
Lluís Tolosa Planet
Anna Vicens Rubiola
Alicia Estrada Alonso
Especificació durada:
313 hores
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:

Les classes presencials finalitzen el mes de juny.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Entitats col·laboradores:

Temari del curs