Diploma de Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles

Fitxa Tècnica

Codi:
EGEVIEA-M3-2018-3
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

- Titulats universitaris i professionals amb experiència en el sector vitivinícola que vulguin aprofundir els seus coneixements i potenciar les seves habilitats directives.
- Titulats universitaris i professionals amb potencial per accedir a posicions directives a curt termini.
- Persones emprenedores que volen preparar-se per incorporar-se professionalment al sector vitivinícola.

Objectius:

Professionalitzar el sector vitivinícola, oferint una formació eminentment pràctica i centrada en la millora de la gestió empresarial: internacionalització, recerca de nous mercats i innovació, tot això des d'una doble vessant: la gestió i la viticultura.

Itinerari formatiu:

Aquest diploma de postgrau està modulat, i és possible cursar de forma independent qualsevol dels dos grans blocs que el composen, el primer sobre gestió i el segon sobre producte:


Gestió i Organització Vitivinícola


Tècniques de Producció Vitivinícola

Sortides professionals:

El postgrau capacita per ocupar càrrecs de responsabilitat a empreses del sector vitivinícola, tant elaboradores, com distribuïdores o comercialitzadores:


-       Direcció i gestió


-       Departaments financers


-       Departaments comercials i de màrquetingegeviea

Dates:
del 19/10/2018 al 31/10/2019
Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Ubicació:
Seu de la Wine Business School Vilafranca del Penedès C. Amàlia Soler, 29. 08720-Vilafranca del Penedès.
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
2900 €
Direcció:
Olga Busto Busto
Xavier Fumanal Cuadrat
Coordinació acadèmica:
Pedro Cabanillas Amboades
Docents:
Montserrat Nadal Roquet-Jalmar
Joan Miquel Canals Bosch
Fernando Zamora Marin
M. Assumpta Mateos Fernández
Nicolas André Louis Rozes
Albert Mas Barón
Pedro Cabanillas Amboades
Christophe Marquet
Judith Gran Serrano
Xavier Fumanal Cuadrat
Jordi Rojas Donada
Antoni Viladomat Vers
Montserrat Mestres Solé
Josep Albertí Pradera
Xavier Ybargüengoitia Millet
Sergi Colet Villar
Manuel Colmenero Larriba
Especificació durada:
313 hores
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:

Les classes presencials finalitzen el mes de juny.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Entitats col·laboradores:

Wine Business School i Universitat de Vic

Temari del curs