Diploma de Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Diploma de postgrau interuniversitari amb la Universitat de Vic.


Les classes presencials van d'octubre de 2016 a juny de 2018.

Codi:
EGEVIEA-M2-2017-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:


El sector vitivinícola cada vegada més, demanda personal qualificat per gestionar adequadament les seves empreses, enfrontades a un entorn altament competitiu i una economia globalitzada. El gran nombre de productes de qualitat i prestigi, així com les diferents denominacions d'origen amb les que comptem a Catalunya, ens avalen per aconseguir que l'èxit d'aquests productes s'adeqüin al seu potencial. Aquest programa pretén donar resposta a aquesta necessitat, tant pel que fa a la gestió de l'empresa vitivinícola com al coneixement del producte que vertebra aquestes empreses.

Adreçat a:

- Titulats universitaris i professionals amb experiència en el sector vitivinícola que vulguin aprofundir els seus coneixements i potenciar les seves habilitats directives.
- Titulats universitaris i professionals amb potencial per accedir a posicions directives a curt termini.
- Persones emprenedores que volen preparar-se per incorporar-se professionalment al sector vitivinícola.

Objectius:

Professionalitzar el sector vitivinícola, oferint una formació eminentment pràctica i centrada en la millora de la gestió empresarial: internacionalització, recerca de nous mercats i innovació, tot això des de una doble vessant: la gestió i la viticultura.

Itinerari formatiu:


Aquest Diploma de Postgrau està dissenyat per poder cursar els seus mòduls com cursos d'extensió universitària, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:


Gestió i Organització Vitivinícola

Sortides professionals:


Direcció i gestió d'empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores Departaments financers, comercials, màrqueting, persones i operacions de d'Empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores.

Dates:
del 20/10/2017 al 31/10/2018
Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Ubicació:
Seu de la Wine Business School Vilafranca del Penedès C. Amàlia Soler, 29. 08720-Vilafranca del Penedès.
Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2500 €
Direcció:
Olga Busto Busto
Xavier Fumanal Cuadrat
Coordinació acadèmica:
Pedro Cabanillas Amboades
Docents:
Montserrat Nadal Roquet-Jalmar
Joan Miquel Canals Bosch
Fernando Zamora Marin
M. Assumpta Mateos Fernández
Nicolas André Louis Rozes
Albert Mas Barón
Pedro Cabanillas Amboades
Christophe Marquet
Antonio Giuliodori
Judith Gran Serrano
Xavier Fumanal Cuadrat
Jordi Rojas Donada
Antoni Viladomat Vers
Montserrat Mestres Solé
Josep Albertí Pradera
Xavier Ybargüengoitia Millet
Enric Bartra Sebastian
Ruth Troyano Puig
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.

Entitats col·laboradores:

Amb la col·laboració de la Wine Business School.

Temari del curs