Diploma de Postgrau en Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Introducció:

Les tecnologies tenen una gran presència als nostres dies, i formen part, cada vegada més, part de la nostra vida de forma natural. En aquest sentit, integrar les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) a l'ensenyament és indispensable. Incorporar les TAC fomentarà una sèrie d'habilitats i aptituds en els alumnes, com ara la resolució de conflictes i una major flexibilitat i adaptació a les diferents situacions.

Adreçat a:

Qualsevol persona graduada en qualsevol àrea de coneixement que estigui interessada en innovar mitjançant les TAC en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Codi:
DPTACEP-A1-2020-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Objectius:

Donar respostes creatives, originals i fonamentades a les necessitats que es plantegen en la societat actual, tenint en compte que vivim en un ambient on les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement (TAC) han de ser els referents del procés de formació i d’ensenyament i aprenentatge.

Competències professionals:
Aquest postgrau et donarà les següents habilitats:

- Utilitzar de manera avançada les TAC.
- Gestionar la informació i el coneixement.
- Aprendre a aprendre.
- Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
- Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
- Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
- Conèixer i aplicar les TAC i els mitjans audiovisuals per contribuir al coneixement dels aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
Sortides professionals:

-          Qualsevol àmbit de l’educació formal, no formal i informal.


-          Educació sociocultural, el lleure i l’acció social.


-          Qualsevol tasta empresarial basada en la formació.

Vídeo:

Notícies:

NOTA IMPORTANT

El  Diploma de Postgrau en Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement és un programa semipresencial. És a dir, que les sessions presencials tenen al seu torn una continuïtat i seguiment en format online.Aquesta edició 2020 -2021, degut a les circumstàncies excepcionals ocasionades per la COVID-19, la formació presencial es realitzarà dins d’un marc de flexibilitat:  • Si la situació de nova normalitat es manté, tallers pràctics programats es fan en dos espais singulars del Campus Terres de l'Ebre, el Laboratori d’Educació i Tecnologia del campus Terres de l’Ebre 
    i l’Aula RTC ( (Reinvent The Classroom), amb les mesures de seguretat i distanciament social indicades pels òrgans responsables, i segons calendari establert per la direcció del programa.  • En cas d’haver de tornar a períodes de confinament, les sessions presencials s'adaptaran en format virtual amb el compromís de fer sessions presencials als espais esmentats. 


D'aquesta manera, garantim el desenvolupament del programa, mantenint la qualitat del Diploma de Postgrau en Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement.


 

Direcció:
Josep Holgado García
Docents:
Mercè Gisbert Cervera
Josep Holgado García
Manuel Zarza González
Aïda Ralda Baiges
Nil Barrera Manjón
Durada:
30 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 19/10/2020 al 15/10/2021
Horari:
La docència presencial es farà durant 15 dissabtes a la franja horària de 9 a 13 h.
Ubicació:
Campus de les Terres de l'Ebre
Preu:
1950 €
Beques i facilitats de pagament:


  • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV. 
  • Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs 
  • Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE. Contacte:
Telèfon de contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció