Diploma de Postgrau en Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Aquest programa neix de la recerca per part del director i el seu equip, que s'ha traduït en el Laboratori d'Educació i Tecnologia del Campus Terres de l'Ebre, que disposa de tecnologia innovadora aportada per empreses de tecnologia amb les que han establert convenis de col·laboració. Aquest Laboratori permetrà als estudiants del postgrau  investigar i dissenyar activitats pedagògiques utilitzant les eines tecnològiques que ofereix.


La docència presencial es farà durant 15 dissabtes a la franja horària de 9.00 h. a 14.00 h.

Codi:
DPTACEP-A1-2020-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Qualsevol persona graduada en qualsevol àrea de coneixement que estigui interessada en innovar mitjançant les TAC en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Objectius:

Donar respostes creatives, originals i fonamentades a les necessitats que es plantegen en la societat actual, tenint en compte que vivim en un ambient on les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement (TAC) han de ser els referents del procés de formació i d’ensenyament i aprenentatge.

Competències professionals:
- Utilitzar de manera avançada les TAC.
- Gestionar la informació i el coneixement.
- Aprendre a aprendre.
- Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
- Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
- Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
- Conèixer i aplicar les TAC i els mitjans audiovisuals per contribuir al coneixement dels aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
Sortides professionals:

Aquesta formació et prepara per a treballar en:


-          Qualsevol àmbit de l’educació formal, no formal i informal.


-          Educació sociocultural, el lleure i l’acció social.


-          Qualsevol tasta empresarial basada en la formació.

Dates:
del 05/10/2020 al 15/10/2021
Horari:
La docència presencial es farà durant 15 dissabtes a la franja horària de 9 a 14 h.
Ubicació:
Campus de les Terres de l'Ebre
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
1950 €
Direcció:
Josep Holgado García
Docents:
Mercè Gisbert Cervera
Josep Holgado García
Manuel Zarza González
Aïda Ralda Baiges
Nil Barrera Manjón
Especificació durada:
395 hores
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció