Diploma de Postgrau en Smart City: Planificació i Gestió d'una Ciutat Intel.ligent

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1: Introducció a l'Smart Mediterranean City
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:

1.1    Conceptes Bàsics

 • Concepte d’Smart City
 • Evolució conceptual d’Smart City
 • Desenvolupament urbà: idees generals
 • Desenvolupament urbà d’Smart Cities
 • Models comparats de ciutats smart
 • Estandarització i normalització: Plan Nacional i Normatives ISO
 • Planificació: Estratègies Integrades de Desenvolupament Urbà Sostenible

1.2    Contractació Públic-Privat i Finançament

 • Principis del parteneraiat públic-privat
 • Partenariat de base contractual i de base institucional
 • Compra pública innovadora i diàleg competitiu
 • Noves directives de Contractació Pública
 • Introducció al finançament d’una Smart City
 • Finançament FEDER – Pla Nacional – EIDUS
 • RIS3 – L’estratègia Europea: Comunitats RIS i PECT
 • EU SC Parnership (e internacional)

1.3    Polítiques públiques d’una ciutat intel·ligent(3 crèdits ECTS)

 • Introducció: L’estratègia Smart
 • Planejament i urbanisme urbà intel·ligent
 • Plataforma Digital: El cervell de la ciutat
 • Mobilitat urbana intel·ligent
 • Desenvolupament e implementació PMUS
 • Eficiència Energètica en instal·lacions municipals
 • Generació i distribució energètica local
 • Sensoritzar la ciutat Big Data i Open Data
 • Smart Heritage / Smart Destination
 • Social Smart City

 

 

Mòdul:
Mòdul 2: Tecnologies Intel.ligents Col.laboratives
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:

2.1.   Infraestructures tecnològiques a l’espai urbà

 • Introducció
 • Xarxes d’accés i comunicació
 • Sistemes de generació i distribució d’energia
 • Desplegament de sistemes de sensorització
 • Integració d’infraestructures per a la gestió eficient de recursos
 • Internet de les coses i computació ubiqua
 • Tecnologies de la Computació Ubiqua
 • Aplicacions en entorns urbans

2.2.   Big Data i Open Data

 • Ciència de dades i Smart Cities
 • Tecnologies per a la gestió i anàlisi de dades
 • Ciència de dades i presa de decisions: Big Data Analytics
 • Implicacions tecnològiques de les dades obertes
 • Solucions de gestió de dades obertes (SOCRATA, CKAN, ...)
 • Dades Obertes i Smart Cities: Casos d’estudi

2.3.   Administració Electrònica i Innovació Social

 • Principals àmbits de l’Administració electrònica
 • Processos i procediments lligats a l’Administració electrònica
 • Seguretat
 • Interoperabilitat
 • Transparència i Govern Obert
 • Gestió del canvi i projectes d’Administració electrònica
 • Ciutats i innovació
 • Innovació social digital (DSI) i smart cities
 • Projectes i experiències de DSI

 

Mòdul:
Mòdul 3: Marca ciutat, participació i entorns col.laboratius
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

3.1. Marca Ciutat (3 ECTS)

 • Marca , Màrqueting y brandint ( conceptes /models èxit)        
 • Place branding (consideracions y reflexiones inici ales)                     
 • Construint marques - territori intel·ligents
 • Smart City Branding: Cap a una gestió intel·ligent de la Marca Ciutat
 • Smart City Branding: Seguiment i avaluació de les Marques Ciutat:
 • Branding Smart Cities : Smart Cities com a eina de posicionament de ciutats
 • Smart Citizen Engagement: Identitat i implicació ciutadana
 • Destination Branding :Màrqueting turístic 
 • Comunicació de de les polítiques i la gestió smart 
 • Smart citiens &personal Branding 

3.2. Participació ciutadana

 • Antecedents de la participació Ciutadana/ Governança 
 • Valors i filosofia del govern obert: una altre manera de veure la ciutadania
 • Coneixement com a base de la presa de decisions
 • Els ciutadans als centres de les polítiques
 • Eines de democràcia electrònica i eines de participació
 • Gestió de la comunicació en la societat participativa  
Mòdul:
Mòdul 4: Seminaris i pràctiques integrades
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
Assistència a activitats formatives, congressos, seminaris, jornades i conferencies al voltant de la temàtica smart i el desenvolupament intel·ligent de la ciutat.
Mòdul:
Tutories
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Projecte de fi de postgrau
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

El treball de postgrau versarà sobre alguna de les matèries del curs, bé desenvolupant un projecte smart integrat o explicant/comparant ciutats. Els alumnes desenvoluparan tutories per definir l’àmbit d’interès del seu treball i per a la seva adequada planificació. Temàtiques possibles:

- Desenvolupament urbanístic intel·ligent

- Mobilitat sostenible intel·ligent

- Eficiència energètica en instal·lacions municipals

- Smart heritatge

- Gestió intel·ligent de serveis públic municipals

- Big data en l'administració local

- Estratègies locals d'Open data

- Plans d'implementació de l'administració electrònica

- Polítiques públiques de participació intel·ligent

Inscripció