Diploma de Postgrau en Serveis Climàtics (Paquet d'Instrucció Bàsica per a Serveis Climàtics)

Fitxa Tècnica

Codi:
ESCLIMET-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
a) Graduats. b) Persones que demostrin coneixements previs o experiència laborar suficient, que serà acreditada per la coordinació del curs a partir de la documentació presentada.
Objectius:
Capacitar en les tècniques necessàries per la creació, desenvolupament, gestió i comunicació de Serveis Climàtics
Informació addicional:
Dates:
del 16/09/2019 al 15/09/2020
Horari:
online mitjançant la plataforma Moodle
Calendari del curs:
Ubicació:
a distància
Impartició:
online
Durada:
30 ECTS
Preu:
1800 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Direcció:
Enric Aguilar Anfrons
Docents:
Enric Aguilar Anfrons
Francisco Javier Sigró Rodríguez
Sonia Quiroga Gómez
Ernesto Rodríguez Camino
Alba Gilabert Gallart
Manola Brunet India
Petra Ramos Calzado
Sergio Vicente Serrano
Juan Carlos Sánchez Perrino
Joan Ramon Coll Benaiges
José Antonio Guijarro Pastor
Guillermo Pablo Podesta
Contacte:
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat
Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció