Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1. LES RESPOSTES CLÍNIQUES I SOCIALS A LA QÜESTIÓ DE LA SALUT MENTAL. UNA PERSPECTIVA HISTÒRICA
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

1.1. Unitat Temàtica. De la construcció d'allò que entenem per col·lectiu

 • Significacions i sentits socials/culturals d'allò que entenem per col·lectiu.
 • Allò que entenem per col·lectiu en el camp de la salut.
 • La noció d'allò que entenem per col·lectiu a través del temps.

1.2. Unitat Temàtica. Història de la bogeria i de la Reforma Psiquiàtrica

 • Anàlisi de les vinculacions històriques entre societat i bogeria. De com les societats s'han relacionat i es relacionen amb el sofriment mental i la "diferència".
 • Itineraris conceptuals: de la "bogeria" a el "trastorn mental".
 • Més enllà de Freud i Kraepelin.
 • Les grans reformes i els seus antecedents històrics, socials, mèdics.

1.3. Unitat Temàtica. Breu introducció a la clínica en salut mental

 • De diagnòstics i etiquetes que nomenen afliccions. La semàntica clínica.

1.4. Unitat temàtica. Anàlisis de les articulacions hegemòniques de l'aproximació biomèdica. Aportacions des de les ciències socials i una possible post psiquiatria

 • De la biopolítica i altres polítiques. La relació estat / salut mental.
 • Una revisió crítica dels models actuals d'Atenció en Salut Mental.
 • Anàlisi de la situació actual. El Model local.
 • La realitat de les xarxes de salut mental i el sistema sanitari integrat.
 • Les aportacions de les ciències socials.
 • Post psiquiatria i altres paradigmes possibles.
 • Disseccionant el model "Bio, Psico Social" per a una anàlisi en detall.

Mòdul:
M2. SALUT MENTAL COL·LECTIVA 1: PARTICIPACIÓ, INCLUSIÓ ACTIVA I CIUTADANIA
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

2.1. Unitat Temàtica. De la retòrica a la posada en pràctica de processos participatius en Salut mental

 • El concepte de Salut Mental Col·lectiva. Teoria que és pràctica i viceversa.
 • Intervenció multidisciplinar. L'elaboració compartida i complementària de la terapèutica.
 • Dels sabers experts i els sabers profans. Des encontres i possibles trobades.
 • Salut mental i estructura social, estratègies terapèutiques.

2.2. Unitat Temàtica. Propostes per a una desinstitucionalització del sofriment mental

 • Institucions Totals. Salut Mental i Hospitals Psiquiàtrics. Salut mental i presó. Salut mental i geriàtrics.
 • Propostes per a una desinstitucionalització del sofriment mental que contribueixi al seu torn amb una desinstitucionalització dels professionals del camp de la salut mental.
 • El treball en xarxa amb els recursos comunitaris de l'àmbit de la cultura, les arts i la participació ciutadana. L'acompanyament i la contenció emocional. Com evitar que les xarxes acabin enredant.
 • Promoció de l'autogestió emocional.
 • El valor del col·lectiu.
 • Espais participatius d'autonomia i recuperació. Espais oberts

2.3. Unitat Temàtica. El treball en xarxa amb els recursos comunitaris de l'àmbit de la cultura, l'oci i la participació ciutadana

 • La noció d'inclusió activa. La participació en la presa de decisions.
 • D'usuaris assistits, a participants actius I
 • El comunitari a partir de dispositius i eines comunitàries.
 • Estar a la comunitat significa ser comunitari? i altres preguntes possibles amb respostes complexes.

2.4. Unitat Temàtica. Moviments socials i salut mental

 • La dimensió política de la salut i la dimensió saludable de la política.
 • L'activisme possible en las persones amb problemes de salut mental.
 • La construcció col·lectiva d'altres identitats possibles. La identificació amb una reivindicació de drets.

Mòdul:
M3. SALUT MENTAL COL·LECTIVA 2: EIXOS PER A UNA RECUPERACIÓ POSSIBLE
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

3.1. Unitat Temàtica. La noció de grup

 • Eines per al treball en grup.
 • Dinàmiques de participació.
 • La construcció/generació d'aparells de ressonàncies per a lo grupal/comú/col·lectiu.

3.2. Unitat Temàtica. Itineraris: D'un esquema centrat en la malaltia i l'assistència, al desenvolupament de noves modalitats que plantegen la revaloració del subjecte com a eix de la seva recuperació terapèutica

 • Dels rols possibles: Cap a una crítica de les dinàmiques jeràrquiques dels processos de salut.

3.3. Unitat Temàtica. Planificació i cures centrades en la persona. La participació dels afectats en els seus propis itineraris de recuperació

 • D'usuaris assistits, a participants actius II.
 • Acció socioeducativa i salut mental.
 • La Vida des-habitat.
 • L'estigma com a procés de des-historització.
 • Identitat i diagnòstic.

3.4. Unitat Temàtica. Estratègies profanes i models d'autoatenció, cap a una revaloració dels sabers subjectius de l'aflicció

 • Des emmalaltir la identitat.
 • Cap a una arqueologia de la subjectivitat.
 • Les nocions de "habitus" (P. Bourdieu) i "Ajustaments secundaris" (E. Goffman).
 • La noció de "Agency" (A.Gramsci) com la capacitat d'actuar del subjecte.

a) Territoris liminars com a generadors de noves identitats, noves pràctiques saludables.
b) Espais que estan més enllà de la semàntica mèdica.
c) Els vincles més enllà de les etiquetes diagnòstiques.

3.5. Unitat Temàtica. Eines i tecnologies terapèutiques com a resultat d'una elaboració col·lectiva entre afectats, familiars i professionals

 • Els vincles a l'interior dels processos: Cap a una articulació simètrica i complementària entre rols i funcions en salut mental.

Mòdul:
M4. TALLERS VIVENCIALS-PARTICIPATIUS
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

4.1. Unitat Temàtica. Teatre i salut mental. Taller/experiència per reflexionar corporalment sobre:
a) La complexitat del fenomen del sofriment mental i les persones que ho pateixen.
b) La complexitat de les relacions entre els treballadors professionals i les institucions en les quals s'emmarca la seva labor.

 • La dimensió corporal.
 • La dimensió expressiva.
 • Posar-se en la pell dels altres.
 • El teatre de l'oprimit i altres tècniques possibles.

4.2. Unitat Temàtica. Arts plàstiques i salut mental. (Coop Aixec / Atelier Nikosia). Taller/experiència per pensar estètica i col·lectivament en la dimensió plàstica del sofriment i els seus itineraris possibles.

 • Des-terapeutitzar les arts.
 • La dimensió col·lectiva i política de l'artístic.
 • Creativitat i expressió.
 • Processos col·lectius creatius.
 • La perfomance artística com a instància reivindicativa.
 • Des emmalaltir identitats II.

4.3. Unitat Temàtica. Ràdio i comunicació i salut mental. (Ràdio Nikosia). Taller/experiència per pensar el col·lectiu des de la possibilitat del dir, del comunicacional. Programa de radi conjunt.

 • La possibilitat del dir. La dimensió política lligada a la possibilitat de la paraula articulada i difosa.
 • La ràdio com a espai per a la paraula vetllada.
 • L'ampoderament i altres conseqüències directes del fer radiofònic. El feedback radiofònic / comunicacional i l'autoestima.
 • La creació col·lectiva de continguts i pràctiques.
 • Nous contextos de possibilitat per a la bogeria.

Mòdul:
M5. ESTRATÈGIES ANTROPOLÒGIQUES I PEDAGÒGIQUES DE LA SALUT MENTAL
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

5.1. Unitat Temàtica. Antropologia de la salut mental. Narratives, experiències i contextos. Lo terapèutic d'eines no inicialment terapèutiques.

 • A portes de l'Antropologia de la salut.
 • Perspectives des de la Etnopsiquiatria i altres aportacions etnogràfics.
 • La noció de Models Explicatius.

5.2. Unitat Temàtica. Pedagogia Crítica i salut mental.

 • Pedagogia crítica en salut mental.
 • El rol del professional com exegeta o descodificador de sentits i altres aportacions.
 • Cos i bogeria: Experiència encarnades i corporalitat.

5.3. Unitat Temàtica. Cos i bogeria: Experiències encarnades i corporalitat

 • Bogeria en el cos o el cos de la bogeria. Itineraris corporals del sofriment mental.

Mòdul:
M6. EXPERIÈNCIES INNOVADORES EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

Experiències en salut mental col·lectiva

6.1. Unitat Temàtica. Ràdio "La Colifata", primera emissora realitzada des d'un hospital Psiquiàtric a Argentina. Participarà Alfredo Olivera, psicòleg i fundador de la Colifata

 • Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental. (I)

6.2. Unitat Temàtica. Ràdio Nikosia, primera emissora a Catalunya i Espanya realitzada per persones amb problemes de salut mental. Participaran membres del col·lectiu Radio Nikosia
Coordina: Col·lectiu Nikosia

 • Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental. (II)

6.3. Unitat Temàtica. L'experiència de la Cooperativa Aixec. Primera cooperativa en salut mental i participació comunitària. Participaran membres de la Cooperativa

 • Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental. (III)

6.4. Unitat Temàtica. L'Associació Sarau, organitzadora d'esdeveniments d'oci inclusiu i participació. Participaran membres de l'Associació

 • Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental. (IV)

6.5. Unitat Temàtica. Altres experiències: activament / "Asamblea de Majaras" / Projecte trastocant / Hearing Voices

 • Eines, dinàmiques, processos i models possibles per a la creació d'un dispositiu participatiu i col·lectiu en salut mental. (V)

Mòdul:
M7. ADOLESCÈNCIA, JOVENTUT I SALUT MENTAL COL·LECTIVA
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

7.1. Unitat Temàtica. Adolescència i salut mental

 • Anàlisi de les particularitats en Adolescència i Salut Mental.
 • De l'evitació dels serveis. Raons i propostes per a millorar pràctiques.
 • Eines i dinàmiques col·lectives de treball en Adolescència / Joventut.

7.2. Unitat Temàtica. Joventut i salut mental

 • Anàlisi de les particularitats en Joventut i Salut Mental.
 • Eines i dinàmiques col·lectives de treball en Adolescència / Joventut.

7.3. Unitat Temàtica. Processos participatius amb joves i adolescents en el camp de la salut mental

 • Estratègies profanes per afrontar l'adversitat.
 • Drogues i salut adolescent.

7.4. Unitat Temàtica. Eines: Guia de Bones pràctiques en salut mental adolescent

 • De la construcció col·lectiva i participativa de bones pràctiques.
 • Eines i dinàmiques col·lectives de treball en Adolescència / Joventut.

Mòdul:
M8. TERRITORIS D'ALTERITAT I SALUT MENTAL COL·LECTIVA
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

8.1 Unitat temàtica. El cos: territori de frontera intersectorial.

 • La dimensió simbòlica del cos i les seves narratives. Usos polítics del cos.
 • Diversitat funcional i salut mental. De comorbiditats o experiències radicals de la diferencia.

8.2 Unitat temàtica: Autisme i neurodiversitat. Historia d'una mica més que un concepte. Internacionalització i diversificació del concepte.

8.3 Unitat temàtica. Sexualitats, identitats, gèneres.

 • De cossos fragmentats i ments escindides.
 • L'eròtica de la bogeria. Sexualitats, identitats i gèneres diagnosticats.
 • De la pedagogia de l'oprimit a una pedagogia interseccional: conseqüències i perspectives per a l'actuació socioeducativa en relació amb les persones amb diagnòstic psiquiàtric.

Mòdul:
Tutories Salut Mental Col·lectiva
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:

La direcció del curs establirà reunions de tutoria periòdiques amb l'alumnat, en les quals es farà al seguiment de l'aprenentatge i es valorarà el desenvolupament del curs.

Mòdul:
Avaluació Salut Mental Col·lectiva
Contingut:

L'Avaluació estarà vinculada a dues qüestions centrals:

A) La realització de dos treballs escrits.
B) La presencialitat. Per aprovar el curs cal assistir almenys al 80% de les sessions.

A) Cadascun d'aquests dos treballs tindrà una validesa de 5 punts sobre 10.

A.1) Treball 1: Realització d'un informe / assaig analític sobre una experiència que es desenvolupi actualment en el camp de la salut mental col·lectiva.
La proposta és contactar amb alguna de les entitats que porten endavant aquestes experiències i desenvolupar una tasca d'observació / participació.

Recordem que en parlar de Salut Mental Col¿lectiva, no parlem exclusivament d'experiències vinculades als diagnòstics psiquiàtrics. És a dir, el treball pot fer-se a partir de grups on d'una o una altra manera s'està promovent la salut mental d'una manera col·lectiva.

Alguns exemples:

En el cas d'entitats que treballen amb persones amb diagnòstics psiquiàtrics: Cooperativa Aixec, Associació Saraü, Associació Activament, Associació Soci Cultural Ràdio Nikosia, Associació Emilia, entre unes altres.

Altres exemples: La Plataforma Anti-desnonaments i les seves assemblees d'afectats. Grup de dones que s'ajunten per parlar de la lactància/maternitat. Qualsevol grup en el qual es treballi col·lectivament alguna qüestió que els inquieta individualment, però que la seva millora/resolució està vinculada a un treball grupal.

Es tracta de fer de dos a quatre visites a l'experiència. Observar, participar, entrevistar; i desenvolupar un informe / assaig crític sobre l'esdevenir de la mateixa. Alhora, és important que, més enllà de la dimensió descriptiva, realitzem una anàlisi crítica dels conceptes i idees fonamentals que guien el funcionament de l'experiència. L'important és accedir a la possibilitat de vivenciar i conèixer en profunditat les seves dinàmiques i eines. L'important és observar / participar de l'experiència a la llum de la bibliografia i els elements teòrics plantejats en les diferents sessions del postgrau.

Aquest treball tindrà un mínim de 12 pàgines. Interlineat simple.

A.2) Treball 2: Realització d'un projecte d'intervenció / participació en el camp de la salut mental col·lectiva. La intenció és que cada alumne desenvolupi una proposta general-amb les seves definicions, objectius, dinàmiques i eines en joc que, arribat el cas, pugui desenvolupar-se. És possible plantejar aquest treball a partir de la realització d'un projecte nou, o pot proposar en termes de remodelació o reorientació d'un ja existent. Estiguem atents al fet que l'important, no és tant l'activitat en si mateixa que dóna centre / eix al projecte, sinó les formes a partir de les quals s'articulen les pràctiques. És a dir, l'ús d'estratègies col·lectives, participatives en el desenvolupament del projecte.

Aquest treball tindrà un mínim de 15 pàgines. Interlineat simple.

Per a tots dos projectes comptaran amb un tutor / a que s'assignarà. Seran els / les directors acadèmics del postgrau: Ángel Martínez Hernáez, Asun Pie Balaguer, Àngels Vives i Martín Correa-Urquiza.