Diploma de Postgrau en Règim Jurídic de l'Atenció a la Persona en Matèria Social

Fitxa Tècnica

Codi:
EJUAPEDA-A1-2020-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
  • Directius i personal de administració local en general, i en particular de l’àmbit jurídic i dels serveis socials
  • Personal del Departament de Treball, Afers Socials i famílies i ens dependents.
  • Titulats superiors de primer i segon cicle universitari, en especial, de l’àmbit jurídic i del serveis socials.
  • Directius i personal del tercer sector i de les entitats públiques i privades que presten serveis socials.
  • Professionals que en l’exercici privat es relacionen amb el món dels serveis socials.
Objectius:
  • Analitzar la normativa de l’atenció a la persona en matèria social
  • Potenciar la capacitat de resolució de qüestions jurídiques en matèria de serveis socials locals.
  • Imbricar les potencialitats del sector públic i privat i del tercer sector en l’àrea de serveis socials.
Dates:
del 09/01/2020 al 30/07/2020
Horari:
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h.
Ubicació:
Barcelona (ubicació pendent de confirmar)
Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2200 €
Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Victòria Forns Fernández
Antonio Ezquerra Huerva
Claudia María Anleu Hernández
Coordinació acadèmica:
Marina Rodríguez Beas
Docents:
Isabel Vidal Gibert
Josep Ramon Fuentes Gasó
Victòria Forns Fernández
Lucia Casado Casado
Carles Alegret Bartolín
Angel Belzunegui Eraso
Joan Amenós Álamo
Antonio Ezquerra Huerva
Francesc Artero Juan
Angels Orriols Salles
Alex Grau Orts
Rafael Gomariz Parra
Jesus Maria Del Cacho Rivera
Judit Esteve Izquierdo
Marta Cassany Virgili
Silvia Carmona Garias
Agusti Cerrillo Martinez
Juan Maria Adsera Gebelli
Contacte:

Temari del curs

Inscripció