Diploma de Postgrau en Règim Jurídic de l'Atenció a la Persona en Matèria Social

Fitxa Tècnica

Codi:
EJUAPEDA-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials estableix un nou model de prestació de serveis socials, que hi garanteix el dret d’accés universal al conjunt de ciutadanes i ciutadans de Catalunya; en el qual les competències son exercides per l’Administració de la Generalitat, els consells comarcals i els municipis, amb més de 20.000 habitants.

 

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència comporta una nova etapa en el desenvolupament dels serveis socials, tant des d’un punt de vista material com transversal; atès que afecta a molts col·lectius amb risc d’exclusió social com la infància i la joventut, la gent gran, la discapacitat, l’estrangeria, el gènere, les addiccions, l’emergència habitacional, la pobresa energètica o la pobresa.

 

Així doncs, a Catalunya s’ha establert un verdader Sistema de Serveis Socials, amb un règim jurídic propi que per primer cop entén el dret d’accés als serveis socials com un dret de caràcter subjectiu. Entre d’altres qüestions, l’atenció als usuaris es personalitza i es prioritza la possibilitat de romandre a l’entorn persona i família i es determina la col·laboració entre els serveis socials i sanitaris i amb el tercer sector; així com la cooperació interadministrativa.

 El conjunt normatiu que regula el règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social es configura com a un corpus iuris especialitzat, que cal ordenar, sistematitzar, analitzar i estudiar amb profunditat i amb aquest objectiu aquest curs acadèmic 2019-2020 la Universitat Rovira i Virgili (URV), mitjançant la Fundació URV (FURV), la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martin i la Càtedra d’Inclusió Social, i la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies organitzen la primera edició del Diploma de postgrau en règim jurídic de l’atenció a la persona en matèria social, amb el suport de la Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) .

Adreçat a:
  • Directius i personal de administració local en general, i en particular de l’àmbit jurídic i dels serveis socials
  • Personal del Departament de Treball, Afers Socials i famílies i ens dependents.
  • Titulats superiors de primer i segon cicle universitari, en especial, de l’àmbit jurídic i del serveis socials.
  • Directius i personal del tercer sector i de les entitats públiques i privades que presten serveis socials.
  • Professionals que en l’exercici privat es relacionen amb el món dels serveis socials.
Objectius:
  • Analitzar la normativa de l’atenció a la persona en matèria social
  • Potenciar la capacitat de resolució de qüestions jurídiques en matèria de serveis socials locals.
  • Imbricar les potencialitats del sector públic i privat i del tercer sector en l’àrea de serveis socials.
Dates:
del 15/10/2019 al 15/07/2020
Horari:
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h.
Ubicació:
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Català
Durada:
30 ECTS
Preu:
2200 €
Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Misericòrdia Carles Lavila
Victòria Forns Fernández
Carles Alegret Bartolín
Angel Belzunegui Eraso
Josep Ramon Barberà Gomis
Joan Amenós Álamo
Pilar Sierra Viu
Josep M. Sabaté Vidal
Cristina Garcia Moreno
Antonio Ezquerra Huerva
Francesc Artero Juan
Angels Orriols Salles
Alex Grau Orts
Rafael Gomariz Parra
Jesus Maria Del Cacho Rivera
Judit Esteve Izquierdo
Marta Cassany Virgili
Natàlia Ferré Giró
Silvia Carmona Garias
Agusti Cerrillo Martinez
Especificació durada:
300 hores
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs

Inscripció