Diploma de Postgrau en Recursos Humans

 • Curs tancat
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EPRHE-I9-2016-13
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Diplomats universitaris, graduats i llicenciats de totes les carreres, estudiants de postgrau i professionals.

Objectius:

Formar en competències tècniques per a la direcció de recursos humans.

Sortides professionals:

1. Tècnic de departament de Recursos Humans.
2. Tècnic de les diferents àrees funcionals dels Recursos Humans:

- Reclutament i Selecció
- Formació i Desenvolupament
- Comunicació Interna i externa
- Serveis i Atenció als Empleats
- Negociació Interna
- Tècnic en avaluació de rendiments i gestió de carreres professionals

Dates:
del 21/10/2016 al 29/07/2017
Horari:
Divendres de 16.30 a 20.30 hores i alguns dissabtes de 9.30 a 13.30 hores
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de Reus. Fundació URV. Avda de l'Onze de Setembre, 112. Reus
Impartició:
semipresencial
Durada:
344 h (30 ECTS)
Preu:
2500 €
Coordinació acadèmica:
Ivette Margarita Espinoza Díaz
Docents:
Jordi Tous Pallarés
Antoni Sagardoy Muñoz
Elena Rodríguez Bea
Dolors Setó Pàmies
Margarita Rebenaque Esteve
Ingrid Queralt Montserrat
Gemma Garcia Camps
José Antonio Ferrando Morellón
Àngela Pujol Garrigós
Pilar Bonasa Jiménez
Enric Domènech Sedó
Ivette Margarita Espinoza Díaz
Agustí López Hernández
Mª Dolors Aguas Segura
Patricia Ruiz Ruiz
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 63
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1. Polítiques de personal i de gestió de Recursos Humans
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
(2 ECTS - 8 hores presencials / 12 hores no presencials)

 • Gestió de personal i dels RH.
 • La cultura de l'organització, missió i reptes del departament de RH.
 • Models de gestió per competències.
 • Exercicis amb exemples de polítiques de personal d'èxit.
Mòdul:
Mòdul 2. Relacions laborals i contractació
ECTS:
4
Durada:
36 h.
Contingut:
(4 ECTS - 16 hores presencials / 20 hores no presencials)

 • Modalitats contractuals, drets i deures del treballador i l'empresari.
 • La prevenció de riscos laborals.
 • Els convenis sectorials i col·lectius.
 • Procediment laboral, faltes i sancions.
 • Nòmines i Seguretat Social.
 • Exercicis de resolució de casos pràctics.
Mòdul:
Mòdul 3. Atracció, selecció i incorporació de talent
ECTS:
6
Durada:
64 h.
Contingut:
(6 ECTS - 32 hores presencials / 32 hores no presencials)

 • Elaboració de perfils de llocs de treball.
 • Estratègies i mètodes de captació.
 • Tècniques de selecció de personal.
 • L'ús de la web 2.0 als processos de selecció.
 • L'entrevista per competències.
 • Test psicològics aplicats a la selecció.
 • Tallers d'elaboració de perfils i d'entrevista de selecció.
Mòdul:
Mòdul 4. Formació i gestió del desenvolupament
ECTS:
6
Durada:
64 h.
Contingut:
(6 ECTS - 32 hores presencials / 32 hores no presencials)

 • Les necessitats de formació a l'empresa.
 • Avaluació de les necessitats formatives de l'organització.
 • Elaboració de plans de fomació.
 • Tècniques de formació.
 • Entorns virtuals de formació.
 • Avaluació dels resultats i beneficis de la formació.
 • Tallers pràctics d'aplicacions de polítiques de formació.
Mòdul:
Mòdul 5. Polítiques de comunicació
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
(6 ECTS - 28 hores presencials / 32 hores no presencials)

 • Els plans de comunicació interna a l'empresa.
 • Objectius de la comunicació interna.
 • La comunicació organitzacional.
 • Programes de millora de la comunicació organitzacional.
 • Tècniques de comunicació interpersonal i presentació.
 • Les xarxes de comunicació.
 • Taller pràctic d'elaboració d'un pla de comunicació interna.
Mòdul:
Mòdul 6. Responsabilitat social corporativa i polítiques de qualitat de vida laboral
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
(4 ECTS - 16 hores presencials / 24 hores no presencials)

 • Els plans de responsabilitat social corporativa (RSC).
 • Normativa bàsica de responsabilitat social corporativa i empresarial.
 • Mesura dels beneficis dels plans de responsabilitat social.
 • Salut i qualitat de vida laboral (QVL).
 • Programes de vigilància de la salut física i de millora de la QVL.
 • Tallers pràctics d'elaboració de plans de RSC i QVL.
Mòdul:
Pràctiques Formatives en el Diploma de Postgrau en RH
ECTS:
2
Durada:
50 h.
Contingut:
(Hores d'estada a l'empresa: 50 hores)

Es podran realitzar en un dels tres entorns:
 1. Pràctica formativa en l'àrea de selecció de personal.
 2. Pràctica formativa en l'àrea de relacions laborals.
 3. Pràctica formativa en l'àrea de formació.


Les pràctiques constaran de:
 • Sessions tutoritzades a l'empresa.
 • Treball personal.
 • Elaboració d'un projecte segons l'entorn.
Mòdul:
Tutories en el Diploma de Postgrau de RH
Durada:
10 h.
Contingut:

El tutor del curs convocarà a cadascun dels estudiants del diploma i en aquestes sessions:

 1. Els estudiants recolliran el feed-back de les activitats pràctiques realitzades.
 2. S'orientarà sobre les pràctiques a realitzar.
 3. Es farà un seguiment del treball o memòria.
 4. Els estudiants podran expressar els seus dubtes i problemes.